Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


266. Пацевко Наталія Василівна. Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Пацевко Н.В. Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено цілісному аналізу розвитку теорії та практики навчання у США. У ході дослідження виявлено головні передумови становлення національної системи освіти у досліджуваній країні; визначено головні чинники впливу на розвиток освіти США у першій половині ХХ століття і тенденції розвитку дидактичної думки США; виділено і охарактеризовано головні етапи становлення і розвитку теорії та практики навчання у США першої половини ХХ століття; досліджено вплив теоретичних педагогічних концепцій на розвиток практики навчання у Сполучених Штатах Америки; розкрито трансформування змісту, мети, методів та принципів навчання у результаті впливу соціально-економічних, а також педагогічних чинників.