Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Харченко Сергій Петрович. Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Харченко С.П. Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню етнокультурних цивілізацій в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу. Введено науковий термін «етнокультурна цивілізація». У дослідженні, на основі філософсько-історичного, культурно-історичного та соціокультурного підходів, визначено й обґрунтовано місце етнокультурних цивілізацій в контексті становлення глобального світу.

У результаті дослідження уточнено зміст термінів «етнічна культура», «загальноцивілізаційний процес». Встановлено, що зміст термінів «етнічна культура», «етнокультурна цивілізація» й «загальноцивілізаційний процес» корелюють як одиничне («етнічна культура»), особливе («етнокультурна цивілізація») та загальне («загальноцивілізаційний процес»). Здійснена філософсько-історична реконструкція становлення етнокультурних цивілізацій. Обґрунтовано, що сучасні вектори загальноцивілізаційного розвитку «Схід-Захід» та «Південь-Північ» складають діалектичну єдність, в якій відбувається міжкультурні і міжцивілізаційні діалоги й полілоги.