Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


273. Попова Валерія Леонідівна. Естетична підготовка вчителів у діяльності педагогічних курсів Слобожанщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Попова В.Л. Естетична підготовка вчителів у діяльності педагогічних курсів Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харків, 2004.

У дисертації проаналізовано естетико-педагогічну спадщину видатних освітян кінця ХІХ – початку ХХ ст., науково обґрунтовано етапи становлення й розвитку педагогічних курсів у мережі закладів підготовки педагогічних кадрів Слобожанщини досліджуваного періоду, схарактеризовано напрями професійно-педагогічної підготовки вчителів на курсах Слобожанщини, а також зміст, форми та методи естетичної підготовки вчителів на курсах як складника професійної підготовки вчительських кадрів. Окреслено можливості творчого використання позитивного історико-педагогічного досвіду, набутого на педагогічних курсах Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ ст., у діяльності сучасної системи безперервної педагогічної освіти.