Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теоретична фізика


Грищук Андрій Миколайович. Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складних комбінованих наногетеросистемах : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 141арк. — Бібліогр.: арк. 128-141.Анотація до роботи:

Грищук А.М. Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складних комбінованих наногетеросистемах – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2007.

Побудована теорія електронного, екситонного та фононного спектрів у просторово-комбінованих закритих і відкритих наногетеросистемах.

У наближенні ефективних мас і прямокутних потенціалів отримані та проаналізовані стаціонарні спектри електрона й екситона у закритій системі та квазістаціонарні спектри цих квазічастинок у двох закрито-відкритих системах. У моделі діелектричного континууму отримано і проаналізовано фононний спектр у цих гетеросистемах. З’ясовано, що такі системи крім обмежених фононів містять вершинно-поверхневі (TSO) і бокові (SSO) вітки інтерфейсних фононів.

Уперше побудована теорія електронного, екситонного та фононного спектрів шестигранної циліндричної квантової трубки, а також теорія електрон- і екситон-фононної взаємодії у цій наносистемі. На прикладі експериментально досліджуваної шестигранної циліндричної трубки InP/InAs/InP методом функцій Гріна розраховано положення основного екситонного рівня, перенормоване взаємодією з фононами. Показано, що теоретичне значення енергії основного екситонного рівня добре узгоджується з експериментальним.