Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


91. Грабар Олександр Олексійович. Енергетичні спектри та фотоіндуковані явища в сегнетоелектриках- напівпровідниках типу Sn2P2S6: дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Інститут фізики НАН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Грабар О. О. Енергетичні спектри та фотоіндуковані явища в сегнетоелектриках - напівпровідниках типу Sn2P2S6Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Інститут фізики НАН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена вивченню спектрів елементарних збуджень (фононних і електронних), фотоіндукованих явищ, нелінійно-оптичних характеристик, а також особливостей фазових переходів та доменної структури монокристалів сегнетоелектриків – напівпровідників типу Sn2P2S6. Особлива увага приділена вивченню можливостей практичного застосування цих кристалів як фоторефрактивного матеріалу. Встановлено, що фазовий перехід у даних кристалах зумовлений одночасним зміщенням з центросиметричних позицій парафази та упорядкуванням у локальному двомінімумному потенціалі сегнетоактивних катіонів олова. Досліджена електронна структура Sn2P2S6, а також фотоіндуковані зміни його оптичних та електричних параметрів. Вивчений електрооптичний ефект та нелінійно-оптичні характеристики Sn2P2S6. Досліджені фоторефрактивні параметри цих кристалів та досягнуте значне їх підвищення технологічними методами. З використанням таких кристалів реалізовано ряд практичних схем динамічної голографії, зокрема, динамічна фільтрація та кореляція зображень, обернення хвильового фронту лазерного випромінювання. Запропоновані нові методики дослідження просторового розподілу уніполярності та перемикання доменної структури у кристалах Sn2P2S6 на основі фоторефрактивного ефекту. Показано, що доменна структура у цих кристалах формується зарядженими доменними стінками.