Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


63. Зуєв Андрій Володимирович. Екзистенціальний потенціал постнекласичної науки (соціально-філософський аналіз): дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

3уєв А.В. Екзистенціальний потенціал постнекласичної науки (соціально-філософський аналіз). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Дисертація присвячена формуванню нового образу постнекласичної науки та її функціонуванню в умовах сучасної цивілізації, основну ознаку якої складають глобальні трансформації. Обґрунтовується необхідність залучення до аксіологічної структури феномену науки особистісних цінностей, для чого використовуються методологічні принципи філософії екзистенціалізму та персоналізму. Аналізується дегуманістична сутність сучасного наукового процесу і визначаються його людиновимірні можливості за умов поєднання ціннісних параметрів філософських напрямів соціокультурного та антропологічного характеру. Досліджується потенціал позитивного взаємовпливу наукових та особистісних цінностей в процесі самоідентифікації людини в умовах глобалістської цивілізації.