Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Чудіна Наталя Віталіївна. Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Чудіна Наталя Віталіївна. Екстремальність і форми її прояву в сучасному суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2008.

На індивідуальному рівні проблема екстремальності має антропологічний сенс, але проявляє собі в соціальному середовищі на рівні її різних типів, від відношення індивіда до суспільства і в цьому значенні заявляє про свою актуальність як соціальна проблема. Актуальність проблеми посилюється в умовах суспільства перехідного періоду («транзитного суспільства»).

У ході дослідження виявлено, що екстрим забезпечує людині і соціуму можливість формувати власну самосвідомість не оглядаючись на стереотипи.

Пропонується визначення суб'єкта екстриму і обґрунтовується положення, що не кожен індивід є суб'єктом екстриму.

Перевірена гіпотеза, що для трансформації екстриму в екстремальність повинні скластися всі об'єктивні умови і суб'єктивні чинники.

Були запропоновані типи екстремальності: просоціальна, асоціальна і антисоціальна, які враховують всі сутнісні характеристики і умови відношення індивіда до соціального середовища.

Дається глосарій авторської інтерпретації ключових понять і термінів роботи.

Публікації автора:

СТАТТІ:

Чудина Н. В. Онтологические основания экстрима / Н. В. Чудина // Вестник СевНТУ. – 2006. - №78. – С. 21 – 30

Чудина Н. В. Возможные формы экстремальности в обществе переходного периода / Н. В. Чудина // Культура народов Причерноморья. – 2007. - № 106. – С. 252 - 255

Чудина Н. В. Социально-философский анализ экстремальности / Н. В. Чудина // Вестник СевНТУ. – 2008. - №86. – С. 46 – 50

ТЕЗИ:

Чудина Н. В. Экстремизм в современном мире: материалы XXXIV научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, (Симферополь апрель 2005г.) / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2005. – С. 39-41

Чудина Н. В. Трансформация экстрима в его негативные и позитивные проявления (социокультурный замер): материалы XXXIV научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, (Симферополь апрель 2006г.) / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2006. – С. 61 – 63

Чудина Н. В. Экстремальность и вектор ее направленности: материалы XXXIV научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ТНУ, (Симферополь апрель 2007г.) / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2007. – С. 94 – 96

Чудина Н. В. Экстрим в обществе переходного периода: Матеріали доповідей та виступів Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету - 2007», ( Київ, 18-19 квітня 2007). – Київскський дер. ун-т ім.. Т. Г. Шевченка. – К.: Київський дер. ун.-т ім..Т. Г. Шевченка , 2007. – С. 129 – 131