Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Чайка Оксана Григорівна. Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2008.Анотація до роботи:

Чайка О.Г. Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека - Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2007.

 1. У зв’язку з значною екологічною загрозою, яку створюють відпрацьовані оливи та відсутністю ефективних методів їх регенерації, розроблення технології повторного застосування олив є актуальним з погляду зменшення антропогенного навантаження на довкілля.

 2. На основі проведеного моніторингу ВО показано, що кількість ВО, які щорічно утворюються в Україні, орієнтовно складає 116 тис.т/рік.

 3. Встановлено, що ефективним методом виділення невеликих кількостей води та асфальтенів із ВО є їх адсорбційне очищення із використанням активованих бентонітів, або бентонітів у нативній формі. Оптимальними режимними параметрами процесу є: температура 500С, час перемішування середовища – 200с.

 4. Шляхом порівняльних досліджень ефективності різних технологій зневоднення сильно заводнених ВО визначено, що найефективнішим є застосування деемульгатора Sot, а у ролі розчинника – толуол. Оптимальні режимні параметри процесу: температура 600С, загальна тривалість зневоднення – 6 годин.

 5. Запропоновано відділення твердих частинок із ВО (механічних забруднень та відпрацьованого сорбенту) проводити із використанням центрифугування. Оптимальними режимними параметрами є: час центрифугування – 3 хв., температура середовища – 500С.

 6. Розроблено комплексну технологію регенерації ВО, яка включає стадії зневоднення, адсорбційного очищення і центрифугування і дозволяє регенерувати ВО із різним початковим вмістом води.

 7. Розрахований еколого-економічний ефект від впровадження технології регенерації ВО. За умов потрапляння в грунт тільки 10% від всіх ВО, які щорічно утворюються на Україні, та забруднення цими ВО 100 га землі, навколишньому середовищу наноситься шкода, на відшкодування якої потрібно 31,2 млн.грн.

Публікації автора:

 1. Мальований М.С., Санніков М.І., Петрушка І.М., Чайка О.Г. Кислотне активування бентонітів //Наук.вісник Укр.держ.лісотехн.ун-ту, 2001.-Вип.11.2- с. 124-126.

 2. Чайка О.Г., Мальований М.С., Петрушка І.М., Одноріг З.С. Регенерація відпрацьованих олив за допомогою природних дисперсних сорбентів// Видавництво Національного університету «Львівська політехніка 2003, Вісник «Хімія , технологія речовин та їх застосування», №488. - с.246 – 248.

 3. Чайка О.Г., Захарко Я.М., Хомко Н.Ю. Очищення відпрацьованої оливи від смол та асфальтенів за допомогою природного дисперсного сорбенту-бентоніту // Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2005, Вісник «Хімія , технологія речовин та їх застосування», №529. - с. 194 – 196.

 4. Чайка О.Г., Мальований М.С., Захарко Я.М., Хомко Н.Ю. Комплексна регенерація відпрацьованої оливи деемульгаторами та природними сорбентами // Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2005, Вісник «Хімія , технологія речовин та їх застосування», №529. - с.196 – 198.

 5. Чайка О.Г., Мальований М.С., Семенишин Є.М., Захарко Я.М., Петрушка І.М. Регенерація відпрацьованих олив. Екологічні та технологічні аспекти//Хімічна промисловість України, №5 (76), 2006. - с.40 – 43.

 6. Мальований М.С., Чайка О.Г., Петрушка І.М., Захарко І.М. Комплексна ресурсозбережна технологія регенерації відпрацьованих олив//Экотехнологии и ресурсосбережение, №1, 2007. - с. 38-42.

 7. Мальований М.С., Санніков М.І., Петрушка І.М., Чайка О.Г. Хімічне модифікування бентонітів//Хімія, технологія речовин та їх застосування: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, №426, 2006.- Львів.- с. 158-161.

 8. Мальований М.С., Санніков М.І., Одноріг З.С., Петрушко І.М., Чайка О.Г. Адсорбційні технології забезпечення техногенної безпеки шляхом використання природних дисперсних сорбентів//Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економії енергії”.- Львів: 2001.-с.246-247.

 9. Чайка О.Г., Колотницький Л.А., Топільницький П.І., Максимик В.Я. Переробка відпрацьованих олив//Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Розробка, виробництво та застосування мастильних матеріалів та присадок».- Бердянськ: 2003.- с.180-182.

 10. ЧайкаО.Г., Петрушка І.М., Максимик В.Я. Застосування природних сорбентів для регенерації відпрацьованих олив//Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців-екологів у світлі інтеграції освіти України в Європейський простір та перспективні природоохоронні технології».- Львів: 2003. – с.64.

 11. Мальований М.С., Петрушко І.М., Чайка О.Г. Проблема регенерації відпрацьованих олив//Труды ХІІ-той международной научно-технической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». - Бердянск: 2004. – с.694-696.

 12. Чайка О.Г, Мальований М.С., Одноріг З.С. Проблема утилізації відпрацьованих олив//Тези доповідей ІІІ-ї науково-технічної конференції «Поступ в нафтопереробній й нафтохімічній промисловостях». – Львів: 2004. – с.195-196

 13. Мальований М.С., Чайка О.Г., Петрушко І.М., Петрус Р. Проблема утилізації відпрацьованих олив// Труды ХІІІ-той международной научно-технической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Алушта: 2005. – с.694-697.

 14. Чайка О.Г., Ковальчук О.З., Хомко Н.Ю. Шкідливий вплив відпрацьованих олив на екологічну ситуацію//Збірник наукових праць Х-ї наукової конференції «Львівська хімічні читання». – Львів: 2005 . – с.Д. 11. 7.

 15. Мальований М.С., Чайка О.Г., Топільницький П.І., Максимик В.Я. Комплексна регенерація відпрацьованих олив// Тези доповідей 9-ї науково-технічної конференції «Мастильні матеріали». – Бердянськ: 2006. – с.273.

 16. Мальований М.С., Чайка О.Г. Комплексна деемульгаторно-адсорбційна технологія регенерування відпрацьованих олив// Сборник научных трудов XV международной научно-технической конференции «Экологическая и техногенная безопасность . Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Бердянськ: 2007. – с. 206-211.

 17. Чайка О.Г., Мальований М.С., Юрим М.Ф., Ковальчук О.З., Петрушка І.М. Деклараційний патент на корисну модель. 17474 Спосіб регенерації відпрацьованих олив.

 18. Чайка О.Г., Мальований М.С., Юрим М.Ф., Ковальчук О.З., Петрушка І.М. Деклараційний патент на корисну модель. 17431 Установка для регенерації відпрацьованої оливи.