Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Світлична Тетяна Геннадіївна. Ефективність лікування та якість життя хворих на СНІД-асоційований туберкульоз з вираженим імунодефіцитом : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2009.Анотація до роботи:

Світлична Т.Г. Ефективність лікування та якість життя хворих на СНІД-асоційований туберкульоз з вираженим імунодефіцитом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України”, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено актуальній задачі фтизіатрії – підвищенню ефективності діагностики та лікування, покращання якості життя хворих на СНІД-асоційований туберкульоз з вираженим імунодефіцитом. Вивчено особливості виявлення, перебігу та ефективності лікування 464 хворих з новими випадками поєднаного захворюванням залежно від ступеню імунодефіциту, виявлених в м. Києві в 1999–2007 рр. Встановлена структура ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ за клінічною формою, характером туберкульозного процесу та бактеріовиділенням. Удосконалена антимікобактеріальна та патогенетична терапія за рахунок включення в стандартний 5-компонентний режими хіміотерапії за 1 клінічною категорією більш активного похідного рифампіцину – рифацини, та гатіфлоксацину замість піразинаміду в осіб з хронічними вірусними гепатитами В та/або С з порушенням функції печінки та призначення комплексного гепатотропного препарату на основі фосфотиділхоліну, що дозволило на 16,7–26,6 % підвищити ефективність антимікобактеріальної терапії та на 33,3 % покращати її переносимість і суттєво покращати якість життя цих пацієнтів.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової та практичної задачі сучасної фтизіатрії – підвищення ефективності лікування та покращання якості життя хворих на СНІД-асоційований туберкульоз з вираженим імунодефіцитом шляхом удосконалення антимікобактеріальної та патогенетичної терапії за рахунок включення в стандартні 5-компонентні режими ХТ за 1 клінічною категорією більш активного похідного рифампіцину – рифацини, та гатіфлоксацину замість піразинаміду у пацієнтів з хронічними вірусними гепатитами В та/або С, з порушенням функції печінки, та призначення комплексного гепатотропного препарату на основі фосфотиділхоліну, що дозволило на 16,7–26,6 % підвищити ефективність антимікобактеріальної терапії, та на 33,3 % покращати її переносимість і суттєво поліпшити якість життя цих пацієнтів.

 1. В більшості хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ (в 65,5 %) визначають виражений імунодефіцит (CD4<200 кл/мм3). ТБ виявляють за зверненням пацієнтів переважно в заклади загально-лікарняної мережі в 50,0 % випадках, при цьому ВІЛ-інфекцію в 93,3 % осіб діагностують одночасно при обстеженні в протитуберкульозних закладах. В 37,4 % випадків діагноз ТБ підтверджується виявленням в харкотинні КСБ. Питома вага активного виявлення ТБ легень у структурі ко-інфекції ТБ/ВІЛ незначна (3,9 %).

 2. У хворих як з вираженим імунодефіцитом, так і без вираженого імунодефіциту переважала інфільтративна форма ТБ легень (у 50,3 % та 52,5 % хворих). В пацієнтів із вираженим імунодефіцитом в 1,6 раза частіше визначали нижньодольову локалізацію туберкульозного процесу, в 1,7 раза рідше – деструкцію легеневої тканини та бактеріовиділення, в 2,3 раза частіше – позалегеневу локалізацію.

 3. У хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ загальний рівень первинної медикаментозної резистентності МБТ не залежить від ступеня імунодефіциту і становить 20,4 %, у тому числі мультирезистентності – 5,0 %, полірезистентності – 12,9 %.

 4. Стандартні режими ХТ мало ефективні для лікування хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ (53,0 %) за рахунок невдачі (16,0 %), летальних наслідків (6,3 %) та перерваного лікування (24,1 %). Тривалість інтенсивної фази та основного курсу ХТ перевищує стандартні терміни в 78,3 % хворих, оскільки середні терміни припинення бактеріовиділення становлять (3,5 ± 0,2) міс. Факторами, які негативно впливають на ефективність лікування є виражений імунодефіцит, генералізований туберкульозний процес, деструктивні форми захворювання, медикаментозна резистентність МБТ, неадекватна ХТ через побічні реакції.

 5. Діагностична цінність “Гексагон тесту” щодо виключення латентної туберкульозної інфекції у ВІЛ-інфікованих низька, оскільки він не дозволяє виявити антитіла проти МБТ у 55,0 % осіб з позитивними туберкуліновими реакціями. Висока специфічність (92,5–95,0 %) та чутливість (72,5–80,0 %) дозволяє використовувати його як скринінговий тест у ВІЛ-інфікованих щодо захворювання на туберкульоз з подальшим дообстеженням.

 6. Рифацина є високо активним антимікобактеріальним препаратом, його МІК у відношенні лабораторного штаму МБТ H37Rv не відрізняється від МІК ізоніазиду і перевищує активність рифампіцину в 3,3 раза, яка утримується в крові в високій концентрації протягом 6 годин у 83,3 % хворих, тоді як після прийому рифампіцину – тільки у 6,7 %. Рифацина підвищує результати хіміотерапії хворих на 16,7 % та прискорює терміни припинення бактеріовиділення (на 0,8 місяця), загоєння каверн (на 1,2 місяця) порівняно з рифампіцином і не викликає функціональних порушень печінки.

 7. Гатіфлоксацин має високу активність у відношенні до лабораторного штаму МБТ H37Rv (МІК 0,1 мкг/мл). Після прийому разової добової дози гатіфлоксацину бактеріостатична концентрація його в крові в 100 разів перевищує піразинамід та утримується впродовж 6 годин. Комбінована антимікобактеріальна терапія з включенням гатіфлоксацину в стандартний 5-компонентний режим замість піразинаміду підвищує ефективність лікування на 26,6 % за рахунок зменшення частоти гепатотоксичних реакцій на 33,3 %, скорочуючи кількість та тривалість перерв в лікуванні.

 8. Встановлено, що у хворих на СНІД-асоційований ТБ бал загальної якості життя та якості життя в окремих субсферах знижений удвічі порівняно із ВІЛ-негативними хворими на ТБ.

 9. У хворих на СНІД-асоційований ТБ, які лікувались удосконаленими режимами ХТ, приріст балів загальної якості життя становить 79,4 %, а в окремих субсферах – 39,3–88,1 %, тоді як у пацієнтів, які отримували стандартне лікування – 17,5 % та 17,5–33,7 % відповідно.

 10. Комплексний гепатотропний препарат на основі фосфотиділхоліну має високу клінічну ефективність щодо профілактики виникнення гепатотоксичних побічних реакцій від стандартної антимікобактеріальної ХТ впродовж інтенсивної фази лікування, зменшуючи частоту та вираженість диспепсичних реакцій, нормалізуючи рівні АЛТ.

Публікації автора:

 1. Мельник В. П. Захворюваність та смертність хворих на активний туберкульоз у поєднанні з ВІЛ/СНІД [Текст] / В. П. Мельник, Т. Г. Світлична // Зб. наук. праць співроб. КМАПО ім. П. А. Шупика. – 2006. – Вип. 15, кн. 2. – С. 400–403.

Збирання матеріалу, аналіз та обробка результатів, висновки, написання статті. Мельнику В. П. належить консультативна допомога.

 1. Мельник В. П. Захворюваність та летальність хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією [Текст] / В. П. Мельник, Т. Г. Світлична // Укр. пульмонол. журн. – 2006. – № 2. – С. 34–36.

Збирання матеріалу, аналіз та обробка результатів, висновки, написання статті. Мельнику В.П. належить консультативна допомога.

 1. Світлична Т. Г. Туберкульоз в поєднанні з ВІЛ-інфекцією : особливості діагностики та лікування в умовах туберкульозного стаціонару [Текст] / Т. Г. Світлична // Укр. пульмонол. журн. – 2007. – № 4. – С. 14–16.

 2. Світлична Т. Г. Особливості виявлення, діагностики та лікування хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз [Текст] / Т. Г. Світлична // Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П. А. Шупика. – 2007. – Вип. 16, кн. 2. – С. 449–453.

 3. Світлична Т. Г. Епідеміологічний нагляд та ефективність лікування хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз [Текст] / Т. Г. Світлична, Л. В. Єфименко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. НМУ ім. О. О. Богомольця “Актуальні проблеми туберкульозу у дітей і підлітків” Актуальні проблеми медицини та біології. – Київ, 2007. –С. 182–187.

Збирання матеріалу, курація хворих, аналіз та обробка результатів, висновки, написання статті. Єфименко Л. В. належить консультативна допомога.

 1. Світлична Т. Г. Особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. [Текст] / Т. Г. Світлична, Д. М. Хурса // Інфекційні хвороби. –
  2008. – № 1. – С. 28–30.

Збирання матеріалу, курація хворих, аналіз та обробка результатів, висновки, написання статті. Хурсі Д.М. належить консультативна допомога.

 1. Захворюваність, летальність та ефективність лікування хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз [Текст] / Л. В. Єфименко, Т. Г. Світлична // Матеріали XI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Полтава, 2006. – С. 125–126.

Збирання матеріалу, курація хворих, аналіз та обробка результатів, висновки, написання статті. Єфименко Л.В. належить консультативна допомога.

8. Світлична Т. Г. Частота та характер побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати у хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз [Текст] / Т. Г. Світлична // Матеріали ІІ з’їзду алергологів України. – № 1–2. – Одеса, 2006. – С. 132–133.

9. Світлична Т. Г. «Рифацина» в комбінованій хіміотерапії хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз [Текст] / Т. Г. Світлична // Матеріали XIII наук. конф. студентів та молодих вчених Медичного інституту УАНМ : тези доповідей. – К., 2006. – С. 113.

10. Світлична Т. Г. Дослідження антимікобактеріальної активності антибіотиків широкого спектру дії з групи фторхінолонів відносно лабораторного штаму M.tuberculosis H37Rv. [Текст] / Т. Г. Світлична, Д. М. Хурса // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Сучасні проблеми фтизіатрії та пульмонології в умовах промислового мегаполісу”, Запоріжжя, вересень 2007 р. : тези доповідей. –Запоріжжя, 2007. – С. 36–37.

Збирання матеріалу, курація хворих, аналіз та обробка результатів, висновки, написання статті. Хурсі Д.М. належить консультативна допомога.

11. Світлична Т. Г. Загальна якість життя та стан здоров’я у хворих на СНІД-асоційований туберкульоз. [Текст] / Т. Г. Світлична // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини”, Суми, квітень 2008 р. : тези доповідей. – Суми, 2008. – С. 77–78.