Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Філімонова Тетяна Віталіївна. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті роки ХІХ ст. кінець 20-х років ХХ ст.): дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Філімонова Т.В. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті роки ХІХ ст. - кінець 20-их років ХХ ст.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2003.

У дисертаційному дослідженні науково обґрунтовується генеза педагогічних засад дитячої гри в період розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні, визначаються суть, роль і місце дитячої гри в структурі навчально-виховного процесу в дошкільному закладі крізь призму актуальних питань сучасного розвитку освіти й педагогічної науки. Розглядається вплив педагогічних теорій зарубіжних (Ф.Фребель, М.Монтессорі, О.Декролі) та вітчизняних (П.Каптерєв, М.Рубінштейн, С.Русова, Н.Лубенець, Я.Чепіга, І.Сікорський, О.Дорошенко) фахівців з дошкільного виховання на розвиток педагогіки гри дітей дошкільного віку в досліджуваний період.

На основі зібраних і опрацьованих архівних джерел, нормативних документів, інструкцій, методичних посібників, матеріалів періодичної преси досліджуються теоретичні засади походження гри, зміст і особливості організаційних форм та засобів гри в дошкільному закладі.

Публікації автора:

  1. Дитяча гра в історії розвитку дошкільного виховання на Україні // Шлях освіти. - 2000.- № 2.- С.53-55.

  2. Дитячі майданчики в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Дошкільне виховання. - 2001.- № 1.- С.7-9.

  3. Дитяча гра в наукових розробках педагогів і психологів кінця ХІХ – початку ХХ століття //Педагогіка і психологія. - 2001.- № 1 (30).- С.139-146.

  4. Журнал “За комуністичне виховання дошкільника” (1931-1935) // Дошкільне виховання. - 2001.- № 3.- С.14-15.

  5. Дитяча гра у “Школі під блакитним небом” Василя Олександровича Сухомлинського // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - 2000.- № 7(27) серп. - С.99-101.

  6. Скільки років грі? Педагогічна думка про дитячу гру (період з 1870-1890-і роки) // Дитячий садок. - 2001.- № 2 (98) січень. - С.6.

  7. Дитяча гра в історичному інтер’єрі // Дитячий садок. - 2001.- № 8 (104) лютий. - С.6.

  8. Маленьке суспільство – а не отара овець. Теоретичні розробки щодо дитячої гри в 20-х роках ХХ століття // Дитячий садок. – 2001.- № 11. - березень. - С.6.