Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Васильєв Василь Ігоревич. Динаміка фазових та поляризаційних сингулярностей у нестаціонарних випадкових оптичних полях. : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2009.Анотація до роботи:

Васильєв В. І. Динаміка фазових та поляризаційних сингулярностей у нестаціонарних випадкових оптичних полях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. Інститут фізики Національної академії наук України, Київ, 2008.

У роботі вперше досліджено динаміку оптичних сингулярностей нестаціонарних випадкових оптичних полів, реалізованих як фотоіндуковане розсіювання у фоторефрактивному кристалі LiNbO3:Fe. Вони вивчались за допомогою методів спільного відновлення фази та цифрової Стокс-поляриметрії. Показано, що процес народження/анігіляції фазових сингулярностей супроводжується формуванням фазової неоднорідності (ділянки високого модуля градіента фази). При народженні/анігіляції циркулярно-поляризованих точок (С-точок) формується максимум еліптичності та неоднорідність розподілу азимута (область високого модуля градіента азимута). Експериментально визначено варіанти трансформацій розподілу азимута, великої та малої півосі поляризаційного еліпса в околі С-точок, що народжуються та анігілюють.

Публікації автора:

1*. Vasil’ev V. I. Topological scenarios of the creation and annihilation of polarization singularities in nonstationary optical fields / V. I. Vasil’ev, M. S. Soskin // JETP Letters. – 2008. V. 87, № 2. – P. 83–86.

2*. Vasil’ev V. Topological and morphological transformations of developing singular paraxial vector light fields / V. Vasil’ev, M. Soskin // Optics Communications. – 2008. V. 281, № 22. – P. 5527–5540.

3*. Vasil'ev V. I. Optical diabols in singular laser beams / V. I. Vasil'ev, V. G. Denisenko, R. I. Egorov, V. V. Slyusar, M. S. Soskin // Quantum Electronics. – 2008. V. 38, № 3. – P. 239–244.

4*. Васильев В. И., Восстановление фазы спекл-полей фотоиндуцированного рассеяния в кристалле LiNbO3:Fe / В. И. Васильев, М. С. Соскин // Автометрия. – 2008. - Т. 44, № 5. – С. 45-52.

5*. Vasil’ev V.I. Analysis of dynamics of topological peculiarities of varying random vector light fields / V. I. Vasil’ev, M. S. Soskin // Ukr. J. Phys. – 2007. V. 52, № 12. – P. 1123–1129.

6*. Soskin M. S. Real-time topological ‘life story’ of optical singularities in developing random light fields (speckle pattern) / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // Coherence and Quantum Optics IX. Eds: N. P. Bigelow, J. H. Eberly, C. R. Stroud Jr., OSA, Washington, DC. – 2008. – P. 81–94.

7*. Soskin M. S. Space-time topological dynamics of singularities and optical diabolos in developing generic light fields / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // Proceedings of SPIE. – 2007. V. 6729, – P. 67290B-1–67290B-10.

8*. Soskin M. S. Dynamic singular optics of time-dependent light fields / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // Proceedings of SPIE. – 2008. V. 7008. – P. 700803-1–700803-12.

9*. Soskin M. S. Dynamic singular optics / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // Proceedings of SPIE. – 2008. V. 6905. – P. 690505-1–690505-9.

10*. Soskin M. S. Nonlinear singular optics: topological dynamics of optical singularities / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // International Workshop “Nonlinear Physics and Mathematics” : book of abstracts – Kiev, Ukraine, 2006. – P. 52.

11*. Soskin M. S. Space-time topological dynamics of singularities and optical diabolos in developing generic light fields / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // International Conference “Coherent and Nonlinear Optics, Conference on Lasers, Applications, and Technologies” : book of abstracts. – Minsk, Belarus, 2007. – P. 14.

12*. Vasil’ev V. I. The topological network evolution for the photo-induced scattering in LiNbO3:Fe / V. I. Vasil’ev, M. S. Soskin // VIII International Young Scientists Conference “Optics and High Technology Material Science” : scientific works. - Kiev, Ukraine, 2007. – P. 77.

13*. Soskin M. S. Dynamic singular optics / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // International Conference “Complex Light and Optical Forces II” : book of abstracts. – San-Jose, California, USA, 2008. – P. 584.

14*. Soskin M. S. Phase singularities dynamics in nonstationary random light fields / M. S. Soskin, V. I. Vasil’ev // 13th International Conference “Laser Optics 2008” : book of abstracts. – St. Petersburg, Russia, 2008. – P. 70.

15*. Vasil’ev V. I. Dynamics of optical vortices in nonstationary photoinduced scattering / V. I. Vasil’ev, M. S. Soskin // 4th International Conference Singular Optics (Optical Vortices): Fundamentals and Applications : book of abstracts. – Alushta, Crimea, Ukraine, 2008. P. 12.