Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Кутішенко Валентина Петрівна. Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Кутішенко В.П. Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2003.

У дисертації розкрито особливості динаміки емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності. Охарактеризовано структуру цього ставлення та особливості розвитку його компонентів. З’ясовано динаміку ієрархії основних чинників, що зумовлюють становлення різних за модальністю типів емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності впродовж їх навчання у початковій школі. Висвітлено особливості становлення емоційної спрямованості та мотиваційних тенденцій цих типів ставлення.