Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Вільданова Світлана Індусівна. Динамічні задачі теорії пружності для неоднорідних основ. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2009.Анотація до роботи:

Вільданова С.І. Динамічні задачі теорії пружності для неоднорідних основ.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

Метод функцій податливості узагальнено на стаціонарні динамічні задачі теорії пружності про усталений рух навантаження по поверхні багатошарової основи з однорідними та неоднорідними по глибині шарами. Розроблено методику визначення критичних швидкостей руху навантаження, при перевищенні якої не реалізується усталений процес деформування багатошарової основи. Розв’язані задачі про розповсюдження власних хвиль у багатошаровій основі з однорідними та неоднорідними шарами, розроблено методику визначення швидкостей цих хвиль. Резонансні явища, що виникають при русі навантаження по поверхні основи, пояснюються фактом співпаданням швидкості руху навантаження з однією з швидкостей розповсюдження власних хвиль. Досліджено вплив неоднорідності на значення критичних швидкостей руху навантаження, швидкостей розповсюдження власних хвиль та на напружено-деформований стан багатошарової основи з однорідними та неоднорідними шарами.

Публікації автора:

  1. Вильданова С.И. Определение эффективного модуля сдвига для основания с экспоненциальной неоднородностью / С.И. Вильданова, В.И. Чистяк // Вестник Днепропетровского национального университета. 2001. Механика. Вып. 5, т. 1. С. 161-166.

  2. Вильданова С.И. Критическая скорость движения нагрузки по упругому многослойному основанию // Вісник Донецького університету. 2002. Сер.А.: Природничі науки. Вип.2. С. 212–216.

  3. Вильданова С.И. Критическая скорость движения нагрузки по упругому неоднородному основанию / С.И. Вильданова, Ю.Я. Годес // Труды III Всероссийской конференции по теории упругости с международным участием. Ростов-на-Дону – Азов, 13-16 октября 2003 г. — 2004. —Ростов-на-Дону: Новая книга. С.110-112.

  4. Вильданова С.И. Задача об установившемся движении нагрузки по неоднородному упругому основанию / С.И. Вильданова, Ю.Я. Годес // Вісник Дніпропетровського національного університету. 2005. № 10/2. Сер. Механіка. Вип. 9, т. 2. С. 19-26.

  5. Вильданова С.И. Собственные волны многослойного основания / С.И. Вильданова, Ю.Я. Годес // Вісник Дніпропетровського національного університету. 2007. №2/1. Сер. Механіка. Вип. 11, т. 1. С. 104-113.

  6. Вильданова С.И. Задача об определении скорости собственных волн неоднородного основания / С.И. Вильданова, Ю.Я. Годес // Вісник Дніпропетровського національного університету. 2007. № 2/2. Сер. Механіка. Вип. 11, т. 2. С. 43-49.

  7. Вильданова С.И. Резонансные явления в многослойных основаниях с чередующимися однородными и неоднородными слоями / С.И. Вильданова, Ю.Я. Годес // Вісник Дніпропетровського національного університету. 2008. Т.16. № 5. Сер. Механіка. Вип. 11, т. 1. С.102-116.