Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


Ткачук Леонід Григорович. Динамічна теорія розсіяння рентгенівських променів в циліндрично вигнутих кристалах з мікродефектами : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / НАН України; Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2006. — 124арк. — Бібліогр.: арк. 110-124.Анотація до роботи:


Ткачук Л.Г. Динамічна теорія розсіяння рентгенівських променів в циліндрично вигнутих кристалах з мікродефектами.
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України, Київ, 2006.

Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття і проходження когерентних, квазідифузних та дифузних хвиль у випадку циліндрично вигнутих монокристалів, які містять однорідно розподілені дефекти кулонівського типу. Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифракційного відбиття. При сильних вигинах з’являються додаткові максимуми та осциляції кривої відбиття. При достатньо сильних вигинах виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття по відношенню до точного бреггівського положення, напрямок якого залежить від знаку радіуса вигину. Таке зміщення для випадку Лауе супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Для випадку Лауе виявлено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання при певних умовах. Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на картини розподілу інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) і показано, що вплив вигину помітніший для менших радіусів дефектів

Публікації автора:

  1. Молодкін В.Б., Оліховський С.Й., Костюк О.М., Ткачук Л.Г. Лауе-дифракція рентгенівських променів в пружно вигнутих монокристалах з однорідно розподіленими мікродефектами. I. Когерентне розсіяння // Металлофиз. и новейшие технол. 2001-Т23, № 10.-С.861-875.

  2. Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Ткачук Л. Г., Кочелаб Є. В. Лауе-дифракція рентгенівських променів у циліндрично пружно вигнутих монокристалах з мікродефектами. Квазідифузне розсіяння // Металлофиз. и новейшие технол. 2006-Т28, № 9.-С.1191-1208.

  1. Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Ткачук Л. Г. Брегг-дифракція рентгенівських променів в пружно вигнутих монокристалах з однорідно розподіленими мікродефектами. Когерентне розсіяння // Металлофиз. и новейшие технол. 2006-Т28, № 9.-С.1229-1238.

  2. Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Ткачук Л. Г., Кочелаб Є. В. Лауе-дифракція рентгенівських променів у циліндрично пружно вигнутих монокристалах з мікродефектами. Дифузне розсіяння // Металлофиз. и новейшие технол. 2006-Т28, № 10.-С.1277-1291.

  3. Молодкин В.Б., Олиховский С.И., Костюк А.Н., Ткачук Л.Г. Лауэ – дифракция рентгеновских лучей в упруго изогнутых кристаллах с микродефектами. //Международная конференция, посвященная методам рентгеновской диагностики несовершенств в кристаллах, применяемых в науке и технике. Тезисы докладов. Черновцы, 11-15 октября 1999. – С.11.

  4. Молодкін В.Б., Оліховський С.Й., Ткачук Л.Г. Дифузне розсіяння рентгенівських променів на вигнутому монокристалі у випадку Лауе-дифракції. // II Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Тези доповідей. Чернівці 20-24 вересня 2004. – том 2, С.377.

  5. Молодкін В.Б., Оліховський С.Й., Ткачук Л.Г. Дифракція рентгенівських променів на вигнутому кристалі з мікродефектами у випадку Брегга. // II Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Тези доповідей. Чернівці 20-24 вересня 2004. – Т2, С.379.

  6. V.B. Molodkin, S.I. Olikhovskii, and L.G. Tkachook. Dynamical theory of X-Ray diffraction in bent crystals with microdefects, 7th Biennial Conference on High Resolution X–Ray Diffraction and Imaging, September 7–10, 2004, Prague.