Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


Кононенко Ольга Сергіївна. Динамічна теорія Лауе-дифракції рентгенівських променів у тороїдально вигнутих кристалах з мікродефектами : Дис... канд. наук: 01.04.07 - 2008.Анотація до роботи:

Кононенко О.С. Динамічна теорія Лауе-дифракції рентгенівських променів у тороїдально вигнутих кристалах з мікродефектами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України, Київ, 2007.

Побудовано динамічну теорію розсіяння рентгенівських променів для геометрії дифракції за Лауе у випадку тороїдального вигину кристала при наявності в ньому флуктуаційного поля статичних зміщень атомів від випадково розподілених мікродефектів. Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття когерентних, квазідифузних та дифузних хвиль та проведено їх асимптотичні оцінки.

Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифракційного відбиття. При сильних вигинах з’являються додаткові максимуми та осциляції кривої відбиття. При таких вигинах виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття по відношенню до точного бреггівського положення, напрямок якого залежить від знаку параметра деформації. Таке зміщення супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Виявлено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання при певних комбінаціях радіусів вигину.

Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на картини розподілу інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) і показано, що вплив вигину помітніший для більших радіусів дефектів

Публікації автора:

  1. С. И. Олиховский, В. Б. Молодкин, О. С. Кононенко, А.А. Катасонов, А.И. Низкова, А.В. Мельник, И.Н. Заболотный Динамическая теория Лауэ-дифракции рентгеновских лучей в тороидально изогнутых кристаллах с микродефектами // Металлофиз. новейшие технол. – 2007 – 29, № 7. – С. 887 – 908.

  2. С. И. Олиховский, В. Б. Молодкин, О. С. Кононенко, А. А. Катасонов А. И. Низкова Квазидиффузное рассеяние при Лауэ – дифракции рентгеновских лучей в тороидально изогнутых кристаллах с микродефектами. // Металлофиз. новейшие технол. – 2007. – 29, № 9. –C. 1255 – 1270.

  3. С. И. Олиховский, В. Б. Молодкин, А. И. Низкова, О. С. Кононенко, А. А. Катасонов Диффузное рассеяние при Лаує – дифракции рентгеновских лучей в тороидально изогнутых монокристаллах с микродефектами. // Металлофиз. новейшие технол. – 2007. – 29, № 10. – С. 1333 – 1345.

  4. А. П. Шпак, В. Б. Молодкин, С. В. Дмитриев, Е. В. Первак, И. И. Рудницкая, Ю. А. Динаев, А. И. Низкова, О. С. Кононенко, А. А. Катасонов, И. Н. Заболотный, А. В. Мельник, Я. В. Василик, Т. И. Пархоменко, Л. И. Ниничук, В. Ф. Мачулин, И. В. Прокопенко Диагностика дефектов монокристаллов по деформационным зависимостям полной интегральной отражательной способности І. Лауэ дифракция в условиях аномального прохождения. // Металлофиз. новейшие технол. – 2007. – 29, № 8. – С. 1009 – 1019.