Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


Дмітрієв Сергій Васильович. Динамічна теорія екстинкційних ефектів дифузного розсіяння : Дис... канд. наук: 01.04.07 - 2006.Анотація до роботи:

Дмитрієв С.В. Динамічна теорія екстинкційних ефектів дифузного розсіяння. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ, 2006р.

Побудована динамічна теорія екстинкційних ефектів дифузного розсіяння за рахунок багатократності відбиття як від періодичної частини сприйнятливості кристала, так і від флуктуаційної. В результаті теорія узагальнена на випадок декількох типів дефектів довільних розмірів, в тому числі і співмірних з довжиною екстинкції. В рамках цієї теорії отримані узагальнені вирази для повної інтегральної відбивної здатності (ПІВЗ) у випадках геометрій дифракції за Лауе та за Бреггом.

Встановлені фізична природа і висока структурна чутливість нового виявленого експериментально Г.І. Низковою та співробітниками в спільній роботі ефекту асиметрії азимутальної залежності ПІВЗ у випадку дифракції за Бреггом. Показано, що вказаний ефект обумовлений значним впливом вперше врахованої в дисертації при узагальненні теорії ПІВЗ на випадок великих дефектів орієнтаційної залежності інтерференційного коефіцієнта поглинання, яка обумовлена ефектом повного відбиття.

Побудована узагальнена динамічна модель ПІВЗ в кристалах з дефектами та порушеним поверхневим шаром (ППШ), коли товщини ППШ співмірні або перевищують довжину екстинкції.