Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


Когут Михайло Тихонович. Динамічна інтегральна дифрактометрія порушених поверхневих шарів монокристалів з мікродефектами : Дис... канд. наук: 01.04.07 - 2005.Анотація до роботи:

Когут М.Т. Динамічна інтегральна дифрактометрія порушених поверхневих шарів монокристалів з мікродефектами.- Рукопис.

Здійснено експериментальну перевірку та отримано підтвердження при дифракції за Бреггом унікальної чутливості повної інтегральної відбивної здатності (ПІВЗ) до дефектів. Встановлено обумовлюючу цю чутливість динамічну природу збільшення ПІВЗ виключно за рахунок переважаючого зростання з посиленням порушень дифузної складової ПІВЗ при зменшенні її когерентної складової як причини високої інформативності діагностики.

При дифракції за Лауе експериментально встановлено динамічну природу розсіяння, що проявляється у зміні знаку впливу дефектів на ПІВЗ при переході від наближення «тонкого» до наближення «товстого» кристалів, що і обумовило її унікальну чутливість до дефектів.

Створено, експериментально апробовано та використано для діагностики моделі динамічної дифракції в ідеальних кристалах з порушеним поверхневим шаром (ППШ) та в кристалах, що містять як випадково розподілені дефекти (ВРД), так і ППШ. На основі цих моделей розроблено нові принципи розділення внесків ППШ та ВРД в ПІВЗ, що базуються на керуванні співвідношеннями між довжинами екстинкції та довжинами і глибинами абсорбції.

Запропонований новий метод є унікальним, оскільки забезпечує кількісну діагностику нанорозмірних характеристик як порушеного шару на поверхні монокристала, так і випадково розподілених в об’ємі дефектів.