Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Купріянова Юлія Андріївна. Дифузійний рух у колоїдних системах під дією зовнішніх полів.- Дисертація канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О., 2013.- 200 с. : рис.