Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Забзалюк Дмитро Євгенович. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 182арк. — Бібліогр.: арк. 162-182.Анотація до роботи:

Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007.

Дисертацію присвячено душпастерській службі українських військових формацій першої половини ХХ ст.

У роботі ґрунтовно проаналізовано архівні документи та наукові літературні джерела, з"ясовано формування українського військового священицтва в перших національних частинах XIX ст. та у легіоні Українських Січових Стрільців у складі австрійської армії в роки Першої світової війни 1914–1918 рр. Відтворено організацію, структуру і діяльність православного військового духовенства козацького війська, Збройних сил Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки в добу національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Досліджено й схарактеризовано військовий і правовий статус польового духівництва Галицької армії Західно-Української Народної Республіки, проаналізовано його організацію і структуру, форми і методи діяльності, стосунки з православними панотцями Армії УНР у визвольних війнах 1918–1920 рр. Вагомою є спроба показати організацію забезпечення релігійних потреб вояків українських формацій Другої світової війни. Зосереджено увагу на об’єктивній характеристиці діяльності капеланів Української Повстанської Армії в роки ІІ Світової війни.

Публікації автора:

  1. Забзалюк Д.Є. Проблема капеланства в українських військових формаціях першої половини ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Історія. – Вип. 1. – Тернопіль, 2006. – С. 71–76.

  2. Забзалюк Д.Є. Діяльність Преподобництва Державного секретаріату військових справ ЗУНР // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Історія. – Вип. 4. – Тернопіль, 2006. – С. 123–126.

  3. Забзалюк Д.Є. Духовна опіка воїнів Української Повстанської Армії //Галичина. – Вип.12. – Івано-Франківськ, 2006.– С. 13–17.

  4. Забзалюк Д.Є. Служба капеланства в Галицькій Армії (1918–1919 рр.) // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Вип. 571. – Держава та армія. – Львів, 2006. – С. 276–279.