Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


138. Степаненко Ірина Володимирівна. Духовність: філософські конструкти і соціокультурні репрезентації: дис... д-ра філос. наук: 09.00.04 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Степаненко І.В. Духовність: філософські конструкти і соціокультурні репрезентації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04.- “філософська антропологія, філософія культури”. – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, 2004.

У дисертації досліджено проблему духовності, актуалізовану сучасними соціокультурними трансформаціями і необхідністю перегляду метафізичних основ теорії відповідно до нових соціокультурних і дискурсивних контекстів. Здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення цієї проблеми, яке полягає в експлікації та концептуалізації інтерсуб‘єктивного виміру духовності на постметафізичних засадах. Впроваджено переосмислення ідеалу і норми духовності, досліджено її сучасні форми репрезентації. На підставі аналізу можливих напрямків духовної реформації окреслено обриси нової духовності. Здобуті результати суттєво трансформують уявлення про духовність, дозволяють “вписати” категорію у сучасний філософський дискурс і більш ефективно застосовувати її для аналізу сучасних проблем існування людини, культури, соціуму, цивілізації.