Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Шумка Андрій Володимирович. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 180арк. — Бібліогр.: арк. 168-180.Анотація до роботи:

Шумка А.В. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття у формуванні концепцій інформаційної війни – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія – Національний університет “Львівська політехніка” – Львів, 2006.

У дисертації досліджується вплив локальних війн і збройних конфліктів другої половини XX століття на формування концепцій інформаційної війни, становлення форм, сил і засобів інформаційної боротьби. Розглянуто історичний розвиток загальних питань теорії інформаційної боротьби, продовжено і поглиблено вивчення основних факторів, які впливали на вдосконалення інформаційного протиборства. Значну увагу в роботі приділено хронологічному висвітленню розвитку окремих видів оперативного забезпечення бойових дій військ (розвідки, військової дезінформації, радіоелектронної боротьби, психологічних операцій), їх перетворення у найбільш важливіші складові інформаційної війни. Досліджено застосування інформаційної зброї в локальних війнах і збройних конфліктах для дезорганізації системи військового управління. На підставі вивчення офіційних документів армії Сполучених Штатів Америки розкриті зміст і особливості боротьби з бойовими системами управління – суті інформаційної війни. Охарактеризовано еволюцію поглядів на розвиток сил і засобів психологічної війни. Визначені характерні риси та особливості застосування інформаційної зброї на сучасному етапі та у можливих війнах майбутнього.