Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теоретична механіка


Позднякович Олександр Євгенiйович. "Дослiдження стiйкостi i стабiлiзованостi руху твердого тiла з ротором" : Дис... канд. наук: 01.02.01 - 2004.Анотація до роботи:

Позднякович О.Є. Дослідження стійкості і стабілізованості руху твердого тіла з ротором. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.02.01 – теоретична механіка. Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донецьк 2003.

У дисертації досліджується питання існування рівномірних обертань механічної системи навколо похилої осі. Знайдено необхідні і достатні умови існування рівномірних обертань твердого тіла з одним маховиком навколо похилої осі. Особливу увагу приділено питанню стійкості за Ляпуновим рівномірних обертань механічної системи навколо горизонтальної осі. Показано, що у випадку динамічно симетричного носія нульовий розв'язок системи стійкий неасимптотично. У випадку динамічно несиметричного носія нульовий розв'язок, як правило, нестійкий і може бути стійкий неасимптотично в деяких окремих випадках. Наведено умови, за яких це виконується. В “особливих” випадках для динамічно симетричного і динамічно несиметричного носія указано умови, за яких нульовий розв'язок системи стійкий і умови, за яких нульовий розв'язок системи нестійкий.

У роботі детально вивчено дві моделі механічних систем маятникого типу. Отримано необхідні умови стійкості стаціонарного руху для дволанкового маятника з ротором що обєртається, знайдено резонансні значення, за яких рух нестійкий. Отримано умови асимптотичної стійкості стану рівноваги фізичного маятника з приєднаним лінійним осцилятором.

У дисертації досліджено питання існування рівномірних обертань твердого тіла з одним маховиком навколо похилої осі, стійкість за Ляпуновим рівномірних обертань такої механічної системи навколо горизонтальної осі. Розв'язано задачі стійкості, керованості і стабілізації для деяких систем маятникового типу. Перелічимо основні результати, отримані в дисертації.

 1. Знайдено необхідні і достатні умови існування рівномірних обертань

навколо похилої осі твердого тіла з одним маховиком.

 1. Показано, що у випадку динамічно симетричного носія нульовий розв'язок системи стійкий неасимптотично.

 2. Встановлено, що у випадку динамічно несиметричного носія нульовий

розв'язок системи, як правило, нестійкий, і може бути стійким

неасимптотично лише в деяких окремих випадках.

 1. Отримано необхідні умови стійкості стаціонарного руху для дволанкового маятника з обертовим ротором, знайдено резонансні значення, за яких рух нестійкий.

 2. Отримано умови асимптотичної стійкості стану рівноваги фізичного

маятника з приєднаним лінійним осцилятором.

Публікації автора:

 1. Ковалева Л.М., Позднякович А.Е. Равномерные вращения вокруг наклонной оси твердого тела с одним маховиком // Механика твердого тела. – 2000. – Вып. 30. –

С. 100-105.

 1. Позднякович А.Е. О движении пространственной стержневой системы, содержащей вращающийся ротор // Труды ИПММ НАН Украины. – 1998. – Т. 2. –

С. 167-171.

 1. Позднякович А.Е. Особенности решения задачи пассивной стабилизации методом "размораживания параметров" при нелинейном демпфировании // Тез. докл. Межд. конф. "Устойчивость, управление и динамика твердого тела" (ICSCD-96). – Донецк:

ИПММ НАН Украины. – 1996. – С. 83-84.

 1. Позднякович Е.В., Мосияш Т.А., Позднякович А.Е. Достаточные условия устойчивости равномерных вращений твердого тела с подвешенными точечными массами // Тез. докл. Укр. конф. "Моделирование и исследование устойчивости

систем". – Киев: – 1994. – С. 109-110.

 1. Позднякович А.Е. О пассивной стабилизации механической системы типа “качели” методом размораживания параметров // Механика твердого тела. – 1997. – Вып. 29. –

С. 62-64.

 1. Позднякович А.Е., Пузырев В.Е. Об устойчивости равномерных вращений вокруг горизонтальной оси твердого тела с одним маховиком. // Труды ИПММ НАН

Украины. – 2000. – Т. 5. – С. 122-126.

 1. Позднякович А.Е., Савченко А.Я. Пассивная стабилизация малых колебаний физического маятника относительно наклонной оси // Механика твердого тела. – 2003. – Вып. 33. – С. 97-100.