Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Шкварун Руслан Вікторович. Дослідження радіального розподiлу важких елементів в дисках спіральних галактик : Дис... канд. наук: 01.03.02 - 2006.Анотація до роботи:

Шкварун Р.В. Дослідження радіального розподiлу важких елементів в дисках спіральних галактик. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія. – Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2005.

Визначено вмiст кисню в Галактичних HII областях. Визначені параметри радіального розподілу вмісту кисню в диску Галактики. Визначений вміст кисню на сонячній галактоцентричній відстані узгоджується з вмістом кисню в міжзоряному середовищі, який визначений з високою точністю за міжзоряними лініями поглинання в спектрах зір. Даний факт підтверджує правильність використання двозонної моделі HII областей.

Проведено дослідження вмісту неону та кисню в HII областях семи спіральних галактик за допомогою Р-методу. Визначено параметри радіального розподілу вмісту неону та кисню в дисках цих галактик. Порівняння розподілів вмісту неону і кисню в кожній галактиці показують, що нахили розподілів узгоджуються. Це свідчить про те, що відношення вмісту неону до вмісту кисню є постійним в межах похибок.

Визначено радіальні розподіли вмiсту кисню в дисках восьми спіральних галактик. Виконано дослідження глобальної азимутальної асиметрії в розподілі вмісту кисню в дисках досліджуваних галактик. Розподіл вмісту кисню в дисках досліджуваних галактик є азимутально симетричним, принаймні, в першому наближенні.

Ключові слова:HII області, важкі елементів, міжзоряне середовище, спіральні галактики.

В дисертації представлені результати обробки спектральних даних HII областей в нашій Галактиці та ряді спіральних галактик. В ході роботи проводився відбір і аналіз отриманих результатів. Розрахунок вмісту кисню та неону в роботі проводився за допомогою Te-, P- і R23-методів. Параметри радіальних розподілів вмісту неону і кисню та дисперсія розраховувались методом найменших квадратів.

1. Виконано обробку зібраних з літератури спектральних даних Галактичних HII областей, для яких є в наявності інформація по діагностичній лінії [OIII] 436,3 нм. Визначено вміст кисню в HII областях нашої Галактики за допомогою класичного Te-методу з використанням двозонної моделі розподілу електронної температури в межах HII області. Знайдено параметри радіального розподілу вмісту кисню в диску Галактики. Вміст кисню на галактоцентричній відстані Сонця, визначений з розрахованого в цій роботі радіального градієнта вмісту кисню, узгоджується з вмістом кисню в міжзоряному середовищі в сонячній околиці, значення якого отримане з високою точністю по міжзоряних лініях поглинання в спектрах зір [22, 27]. Вміст кисню на галактоцентричній відстані Сонця, знайдений за HII областями в дисертаційному дослідженні, узгоджуються з вмістом кисню в міжзоряному середовищі, знайденим за допомогою рентгенівських спостережень. Отриманий в даному дослідженні радіальний розподіл вмісту кисню порівнюється з радіальним розподілом вмісту кисню з роботи [26]. Радіальний розподіл вмісту кисню, який отримано в роботі [26], широко використовується при побудові моделей хімічної еволюції нашої Галактики. Знайдено, що вміст кисню з роботи Шейве та ін. (1983) [26] завищений на 0.2-0.3 dex. Вміст кисню в HII областях з роботи [26] перерахований за допомогою параметричного Р-методу. Радіальний розподіл вмісту кисню, розрахований з використанням вмісту кисню, отриманого за допомогою Р-методу для HII областей з роботи [26], узгоджується з радіальним розподілом вмісту кисню, який отриманий з використанням вмісту кисню, який розрахований за допомогою Te-методу.

2. Проведено дослідження вмісту неону та кисню в HII областях семи спіральних галактик за допомогою Р-методу з використанням спектральних даних, зібраних з літератури. Розраховані параметри радіального розподілу вмісту неону та кисню в дисках цих галактик. Порівняння радіальних розподілів вмісту неону та кисню в кожній галактиці показало, що градієнти радіальних розподілів узгоджуються. Даний факт свідчить про те, що відношення вмісту неону до вмісту кисню постійні в межах похибок.

3. Проведено дослідження глобальної азимутальної асиметрії в радіальному розподілі вмісту кисню в дисках восьми спіральних галактик. Визначено вмiст кисню в HII областях цих галактик за допомогою P-методу, викоростовуючи зiбранi з лiтератури спектральнi данi. Визначено параметри радiальних розподiлів вмiсту кисню в дисках цих галактик. Розподіли вмісту кисню в дисках досліджуваних галактик азимутально симетричні, якщо відхилення від азимутальної симетрії існують, то вони не перевищують похибок визначення значення вмісту кисню.

В процесі роботи відпрацьовані методи визначення вмісту кисню і неону в диску нашої Галактики та дисках інших спіральних галактик, вивчена методика розрахунку параметрів радіальних розподілів хімічних елементів, вивчені можливості аналізу і інтерпретації для подальшого застосування отриманих результатів розрахунків. В дисертаційній роботі вперше поставлені і успішно виконані задачі дослідження азимутальної (а)симетрії в розподілі вмісту важких елементів в дисках спіральних галактик і дослідження вмісту неону в HII областях спіральних галактик.