Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


Сичов Олександр Сергійович. Дослідження методів удосконалення нейронної асоціативної пам'яті та її застосування в гібридних модульних нейромережах: дисертація канд. техн. наук: 01.05.03 / НАН України; Інститут проблем математичних машин і систем. - К., 2003.Анотація до роботи:

Сичов Олександр Сергійович. Дослідження методів удосконалення нейронної асоціативної пам'яті та її застосування в гібридних модульних нейромережах.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Інститут проблем математичних машин та систем. Київ. 2003

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню нейронної асоціативної пам'яті, зокрема методам, основаним на керуванні властивостями таких мереж шляхом деформації матриці синаптичних зв’язків. Запропоновано і досліджено метод селекції найбільш інформативних зв’язків синаптичної матриці, який дозволяє у 3-5 разів зменшити обсяг фізичної пам’яті при реалізації псевдоінверсних нейромереж з малою насиченістю пам’яті. На базі цього методу запропоновано та перевірено метод збільшення продуктивності програмних та апаратних реалізацій нейромереж. Виявлено здатність псевдоінверсної нейромережі до відновлення змісту зруйнованої пам’яті при повторному навчанні на деякі з раніше запам’ятованих образів і відзначено паралелі з явищами відновлення пам’яті у хворих на амнезію. Розроблено метод динамічного рознасичення асоціативної пам’яті, що дозволяє оперативно вилучати з неї застарілі дані.

Створено алгоритмічне та програмне забезпечення, що реалізує розроблені методи удосконаленя нейронної асоціативної пам'яті. Створено та експериментально випробувано гібридну модульну нейромережу, що поєднує модулі з ітеративними та неітеративними методами навчання, яку використано в інтелектуальній системі безпеки пасажира авто.

Публікації автора:

 1. Куссуль М.Э., Сычов А.С. Интерактивные средства моделирования нейронных сетей // Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры- Сборник научных трудов Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова; Киев -1994. - С. 41-48.

  Лепорский В.Д., Куссуль М.Э., Иваницкая Т.В., Сычев А.С. Использование нейронных классификаторов в задачах электроэнергетики // Автоматизация и релейная защита в энергосистемах. Сб.науч.тр. Ин-т. Электродинамики НАН Украины. Киев -1995. - С. 122-136.

  Лепорский В.Д., Куссуль М.Э., Иваницкая Т.В., Сычев А.С. Моделирование нейронного классификатора для решения задач прогноза в электроэнергетике // Техническая электродинамика. Киев -1995. -№ 4. -С.61-65.

  Резник А.М., Городничий Д.О., Сычев А.С. Регулирование обратной связи в нейронных сетях с проекционным алгоритмом обучения. // Кибернетика и системный анализ. – 1996. - №6.- С.153-162.

  А. С. Сычев Селекция связей в нейронных сетях с псевдоинверсным алгоритмом обучения // Математичні машини і системи. -1998. -№ 2. -С.25-30.

  Резник А.М., Куссуль М.Э., Сычев А.С., Садовая Е.Г., Калина Е.А. Система проектирования модульных нейронных сетей САПР МНН. // Математичні машини і системи. -2002. -№ 3. -С.28-37.

  Резник А.М.., Сычев А.С. Способ обучения нейронной сети и устройство для его осуществления // Заявка на изобретение № 98041725 от 19.02.1999 г. Уведомление о положительном решении № 15482 от 6.07.1999.

  Резник А.М., Калина Е.А.., Сычев А.С., Садовая Е.Г., Дехтяренко А.К., Галинская А.А. Комп’ютерна програма для моделювання нейронних мереж та проектування прикладних нейросистем “NeuroLand” // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №6169 від 09.09.2002.

  Лепорский В.Д., Куссуль М.Э.,Иваницкая Т.В., Сычев А.С. RTC-Классификатор для решения задач прогноза в электроэнергетике // International scientific and technical conference on unconventional electromechanical and electrical system (3rd ISTC UEES’97). Алушта -Сентябрь -1997. - С. 983-986.

  Лепорский В.Д., Куссуль М.Э., Иваницкая Т.В., Сычев А.С. Моделирование нейронных сетей для решения задач электроэнергетики // International scientific and technical conference on unconventional electromechanical and electrical system (3rd ISTC UEES’97), Алушта -Сентябрь -1997. -С. 979-982.

  M. Kussul, A. Riznyk, E. Sadovaya, A. Sitchov, Tie-Qi Chen. A visual solution to modular neural network system development. // Proc. of the 2002 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'02), Honolulu, HI, USA, 12-17 May-2002. Vol.1, -P. 749-754.

  Резник А.М., Куссуль М.Э., Сычев А.С., Садовая Е.Г., Калина Е.А Система проектирования модульных нейронных сетей САПР МНС // Праці Міжнародної конференції з індуктивного моделювання (МКІМ-2002). Державний НДІ інформаційної інфраструктури, Львів 20-25 травня -2002. -Том 2 - секція 4 - С. 89-95.

  Резник А.М., Калина Е.А.., Сычов А.С., Садовая Е.Г., Дехтяренко А.К., Галинская А.А. Многофункциональный нейрокомпьютер NeuroLand // Праці Міжнародної конференції з індуктивного моделювання (МКІМ-2002). Державний НДІ інформаційної інфраструктури, Львів 20-25 травня -2002. - Том 2 - секція 4 - С. 82-88.

  Резник А.М., Куссуль М.Э., Сычев А.С., Садовая Е.Г., Калина Е.А. Система проектирования модульных нейронных сетей САПР МНН. // Труды VIII Всеросийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (НКП-2002), Москва, 21-22 Марта 2002, -С. 1023-1032.