Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Бутенко Галина Зіновіївна. Дослідження 2-м телескопа для підвищення якості астрофізичних спостережень : Дис... канд. наук: 01.03.02 - 2007.Анотація до роботи:

Бутенко Г.З. Дослідження 2-м телескопа для підвищення якості астрофізичних спостережень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія. – Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2006.

У дисертації за методом Гартмана досліджено стан оптичних систем Річі–Кретьєна та куде 2-м телескопа на піку Терскол і фактори, котрі впливають на якість зображення, що створюється оптикою телескопа.

На основі спеціальних спостережень, проведених протягом 1998–2004 рр., отримано значення аберацій Зайделя (коми, сферичної аберації та астигматизму) для центру поля оптичних систем телескопа, по полю оптичної системи Річі–Кретьєна, величини кружків розсіяння з концентрацією енергії 80% для обох оптичних схем, оцінено стан юстування фокуса Касегрена, роботу систем кріплення та розвантаження дзеркал.

На 2-м телескопі виконано ПЗЗ-спостереження ділянки неба у скупченні NGC 6913. У полі 85 визначено зоряні величини та координати зірок до V= 20m. Визначено зв’язок інструментальної фотометричної системи із системою UBVR Джонсона. Середня квадратична похибка одного визначення зоряної величини для зірок до V = 20m становить 0.02–0.03m, похибка визначення прямокутних координат дорівнює 0.03–0.04.

За результатами досліджень мікроклімату труби та башти 2-м телескопа обгрунтовано використання штатних систем продуву підкупольного приміщення та закритої труби телескопа і відпрацьовано режими їх функціонування.

Публікації автора:

1. Бутенко Г. З., Кузнецов В. И., Снежко Л. И. Исследование оптики 2-м телескопа в фокусе Кассегрена на пике Терскол // Кинематика и физика небес. тел. –1999. –15, №6. –С. 543–556.

2. Butenko G. Z., Kuznetsov V. I., Snezhko L. I., Andruk V. N., Parusimov V. G.,

Sergeev A. V., Ivanov Yu. S. The optical parameters of the 2-m telescope and seengs at the Peak Terskol observatory // Kinematics and Physics of Celestial Bodies, Suppl. –2000, №3. –P. 292–296.

3. Kuznetsov V.I., Boutenko G.Z., Lazorenko G.A., Lazorenko P.F. Spectral classification of O – M stars on the basis of UBV photometry // Astron. And Astrophys. Suppl. Ser. –2000. –142. –P. 389–398.

4. Бутенко Г. З., Кузнецов В. И., Снежко Л. И., Сергеев А. В., Андрук В. Н., Парусимов В. Г., Дудник Т. Б., Иванов Ю. С. Исследование астроклимата и оптики 2-м телескопа на пике Терскол // Кинематика и физика небес. тел.

– 2001. –17, №1. –С. 71–88.

5. Бутенко Г. З., Кузнецов В. І., Снежко Л. І., Андрук В. М., Сергеев О. В. Дослідження оптичних систем 2-м телескопа на піку Терскол // Журнал фізичних досліджень. –2002. –6, №4. –С. 371–375.

6. Андрук В. Н., Бутенко Г. З., Кузнецов В. И., Носов С. Ф., Парусимов В.Г., Перетятко Н. Н., Сергеев А. В., Снежко Л. И. Исследование астроклимата

2-м телескопа на пике Терскол // Кинематика и физика небес. тел. Приложение.

–2003, №4. С. 75–80.

7. Андрук В. Н., Бутенко Г. З., Иващенко Ю. Н. Обработка ПЗС-кадров

звездных полей в пакете MIDAS/ROMAFOT // Кинематика и физика небес. тел. Приложение. –2003, №4. –C. 71–74.

8. Kuznetsov V., Buscombe W., Butenko G., Lazorenko G., Lazorenko P. Spectral classification of faint stars and its application to the study of open clusters, star forming region and the Galaxy. I. Spectral types and luminosities of stars to 22.0m (V) in the stellar clusters NGC 2244, NGC 2264, and NGC 6913 // Кинематика и физика небес.тел. Приложение. – 2003, №4. – C. 165 –172.

9. Бутенко Г. З., Кузнецов В. И., Снежко Л. И., Сергеев А. В., Андреев М. В., Андрук В. Н., Парусимов В. Г., Костюченко В. Л. Результаты аттестации оптической системы куде 2-м телескопа на пике Терскол // Кинематика и физика небес. тел. – 2005. –21, №2. – С. 121–132.

10. Андрук В. Н., Бутенко Г. З. Исследование фотометрической системы 2-м

телескопа на пике Терскол // Кинематика и физика небес. тел. –2006. –22, №3.

–C.231 – 240.

11. Бутенко Г. З., Кузнецов В. И., Снежко Л. И. Аберрации оптических систем 2-м телескопа на пике Терскол // Сборник трудов конференции “Околоземная астрономия –2003”, Ч.2, С.-Петербург, 2003. С. 229–234.

12. Бутенко Г., Снежко Л. И., Андрук В., Геращенко О., Иващенко Ю., Ковальчук Г., Локоть В. Разработка экспресс-метода оценки оптической нестабильности атмосферы // Сборник трудов конференции “Околоземная астрономия – 2003”, Ч.2, С.-Петербург, 2003. С. 239–245.