Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Проноза Андрій Вікторович. "Дідівщина" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення : дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2005.Анотація до роботи:

Проноза А. В. «Дідівщина» як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Інститут соціології НАН України, Київ. – 2005.

Дисертація присвячена дослідженню «дідівщини» в армії, що в умовах переходу Збройних Сил України до комплектування по контракту є актуальним. «Дідівщина» розглянута як амбівалентний субкультурний феномен. Вона находить свій прояв в сфері міжособистих взаємовідносин військовослужбовців, їх своєрідної художньо-графічної творчості, фольклорі, традиціях, тобто, має розвинуту культурну складову. Такій підхід дозволяє всебічно понять це явище як культурний прояв, якій має позитивну і негативну складові, розкрити причини його виникнення, усвідомити механізми функціонування. Обґрунтовано, що «дідівщина» як субкультурний прояв зберігається під час переходу до контрактного комплектування. Сформульований комплекс практичних рекомендацій щодо зниження негативного впливу «дідівщини».

Публікації автора:

1. Проноза А. В. Солдатские рифмы – характерный элемент армейской субкультуры // Социологические исследования. – 1999. – № 9. – С. 129 – 131.

2. Проноза А. В. Географический фактор в субкультуре военнослужащих срочной службы (на примере влияния природы Крыма) // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – №2. – С. 91 – 98.

3. Проноза А. Солдатские граффити // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 5. – К.: Інститут соціології НАН України, 2002. – 516 с. – С. 409 – 421.

4. Лагутин А., Проноза А. Молодий солдат очима батьків // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип. 6. – К.: Інститут соціології НАН України, 2003. – 483 с. – С. 383 – 392.

5. Проноза А. В. Солдатские граффити // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 2-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 червня – 4 липня 2001 р., м. Керч. В 2-х частинах. Частина 2. / Харків: Українська Асоціація „Жінки в науці та освіті, Харківській національний університет ім. Каразіна, Харківській інститут управління. 2001. – 228 с. – С. 199 – 200.