Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Кучма Олена Петрівна. Діалогічність як принцип стильового мислення в музиці 2-ої половини ХХ століття (на прикладі творчості Р. Щедріна) : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Кучма Олена Петрівна. Діалогічність як принцип стильового мислення в музиці 2-ої половини ХХ століття (на прикладі творчості Р. Щедріна). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі стильового діалогу в музиці, яка розглядається на прикладі творчості одного з найвидатніших композиторів сучасності Родіона Щедріна. Мета роботи заключається у виявленні змісту явища стильового діалогу та його ролі в музиці ХХ століття. В дослідженні пропонується розглядати особливості стилеутворення в музиці другої половини ХХ століття в співвіднесеності з ціннісним аспектом композиторської творчості.

Автор пропонує простежити стильові процеси музики ХХ століття в контексті домінуючої тенденції культури ХХ століття, яку визначає як поліфонічність, що дозволяє визначити ціннісну роль творчого процесу та співвіднести мистецькі процеси з філософським осмисленням стану сучасної культури. Запропонований підхід дозволяє звести до системи особливості стилеутворення в музиці ХХ століття, починаючи від формування творчого напрямку (феномен неостилів) та закінчуючи деякими стилістичними особливостями твору (жанрово-стильовими запозиченнями). Відповідно до концепції діалогу М. Бахтіна уточнюється поняття та зміст категорії стилю.

Публікації автора:

  1. Кучма Е. Проблема «открытости» стиля Шостаковича на примере первого фортепианного концерта // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. – Вип. 5. – Одеса: Друкарський дім, 2004. – С. 226-236.

  2. Кучма О. До проблеми інтерпретуючого стилю в сучасній композиторській практиці // Музичне мистецтво: Збірка наукових статей. – Вип. 6. – Донецьк: Юго-Восток, 2006. – С. 72-82.

  3. Кучма О. «Третій шлях» в музиці та проблема масової слухацької свідомості (на прикладі творчості Р. Щедріна) // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. – Вип. 7. Кн. 2. – Одеса: Друкарський дім, 2006. – С. 269-279.

  4. Кучма О. Втілення ідеї відлуння в двох „ECHO” Р. Щедріна як спосіб зв’язку з традицією // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. – Вип. 8. Кн. 1. – Одеса: Друкарський дім, 2007. – С. 116-126.