Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Стебльов Сергій Олександрович. Діалог науки та релігії в контексті культурної трансформації публічної сфери : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Стебльов С.О. Діалог релігії та науки в контексті трансформації публічної сфери. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2007.

В дисертації здійснений соціокультурний аналіз моделей діалогу науки та релігії, репрезентованих науковим, філософським та теологічним дискурсами, в контексті системних перетворень публічної сфери, артикульованої в дослідженні, як інформаційно-комунікативний простір культури. Теоретичне поле дисертаційного дослідження складається з двох загальних блоків, які поєднують в собі розробки різних галузей гуманітарного знання та передбачають міждисциплінарний характер роботи.

Аналітика діалогу науки та релігії розроблена на підставі синтезу двох методологічних програм, маніфестованих у дослідженні, як формально-логічна, яка передбачає теоретичні моделі взаємовідносин двох дисциплін, та соціокультурної, відповідно до якої, ключем до постановки проблеми щодо співвідношення наукового та теологічного дискурсів, постає їх культурно-історична та суспільно-політична інтерпретація. Тереном діалогу науки та релігії, в контексті дисертаційного дослідження, постає інформаційно-комунікативний простір вітчизняної публічної сфери від початку її виникнення, у другій половині ХІХ століття, та подальшого функціонування в контексті культурних перетворень, відповідно радянської та пострадянської доби.

Публікації автора:

1. Стеблев С.А. Методологические конструкции современной философии истории: историзм и постмодернизм // Post Office. Образи часу – образи світу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х., 2005. – № 700. – С. 243-254.

2. Стебльов С.О. Методологічні конструкції взаємин релігія/наука у філософському дискурсі сучасності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х., 2006. – № 714. – С. 169-175.

3. Стебльов С.О. Еклізіологія спів-причетності О. Клемана: сучасна православна традиція // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Теорія культури та філософія науки. – Х., 2007. – № 764-1. – С. 207-216.

4. Стебльов С.О. Діалог релігії та науки: православний апофатизм та еклізіологічний вимір пізнання-причастя // Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць. – Х., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, 2007. – № 3. – С. 25-31.

5. Стеблев С.А. Истина и христианский субъект: философия универсализма // Н.А. Бердяев и единство европейского духа / Под ред. В. Поруса (Серия „Религиозные мыслители”). – М., Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – С. 110-119.

6. Стебльов С.О. „Традиція” як акт „залученості” у християнській культурі // Розвиток наукових досліджень 2005. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-9 листопада 2005 р. Полтава, 2005. – С. 74-76.

7. Стеблев С.А. Преподаватель Харьковского университета, богослов и историк И.И. Филевский (1865-1925) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – Вип. 8. – С. 231-236.

8. Стебльов С.О. Релігія і наука: синтез богословських та природничо-гуманітарних дисциплін // На шляхи до синтезу філософії, релігії та науки. Матеріали науково-практичної конференції 16-17 березня 2007 р., Львів, 2007. – С. 100-102.