Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військова історія


Деревінський Василь Федорович. Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940 - 1953 рокі: етнонаціональний аспект : Дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2003. — 215арк. — Бібліогр.: арк. 191-215.Анотація до роботи:

Деревінський В.Ф. Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940 – 1953 роки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія оборони України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню етнонаціональної політики ОУН і УПА в 1940 – 1953 роки. Основні положення й результати дослідження, зроблені в результаті вивчення широкої джерельної бази, розкриваються ідеологічні основи українського націоналізму і ОУН та висвітлюються теоретичні засади концепції етнонаціональної політики ОУН і УПА. Зокрема, розглянуто ставлення ОУН і УПА до національних меншин України; висвітлено політику ОУН і УПА стосовно різних держав і народів; розкрито причини і особливості створення ОУН і УПА фронту спільної боротьби поневолених тоталітарними режимами народів. Проаналізовано особливості здійснення етнонаціональної політики ОУН і УПА в 1940 – 1953 роки. З’ясовано значення для реалізації етнонаціональної політики, методів і форм агітаційно-пропагандистської діяльності. Висвітлено відносини ОУН і УПА з безпосередніми учасниками Другої світової війни, розглянуто процес формування при УПА інонаціональних військових загонів.