Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Нервові хвороби


Морозова Ганна Володимирівна. Діагностична значимість та зіставлення викликаних потенціалів головного мозку з клінічними та нейровізуалізаційними порушеннями при розсіяному склерозі.- Дисертація канд. мед. наук: 14.01.15, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". - Х., 2013.- 190 с.