Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Лісіцин Віталій Вікторович. Детермінація суспільного розвитку і свободи вибору в історії України: Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Запоріжжя, 2002. - 168арк. - Бібліогр.: арк. 156-168.Анотація до роботи:

Лісіцин В.В. Детермінація суспільного розвитку і свободи вибору в історії України . – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія і філософія історії. Запорізький державний університет, Запоріжжя, 2002.

Дисертація являє собою соціально-філософське дослідження взаємодії необхідності та свободи, якими визначалися суспільні перетворення в переламні моменти історії України. Здійснюється розгляд методологічного аспекту проблеми, робиться спроба удосконалити систему категорій соціального детермінізму. Викладається авторське розуміння об’єктивної і суб’єктивної свободи, пропонуються критерії для оцінювання їх поступального розвитку, визначаються чинники, здатні впливати на виникнення і еволюцію цих різновидів свободи.

Автор намагається визначити головні чинники виникнення сучасної кризи українського суспільства і фактори, що перешкоджають успішному завершенню процесу реформування і державного будівництва в Україні. Визначивши фактори, що створюють необхідність трансформації суспільної системи, дисертант виявляє детермінанти, здатні оптимізувати виборчу діяльність нашого народу і прискорити темпи його розвитку.