Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Театральне мистецтво


Севастьянова Ірина Вячеславівна. Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр : Дис... канд. наук: 17.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Севастьянова І.В. Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735–1739 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2009.

У дисертації вперше в історіографії комплексно досліджено виконання населенням Російської імперії державних податей і повинностей під час російсько-турецької війни 1735–1739 рр. Висвітлено питання постачання населенням провіанту та фуражу, включаючи «порції» й «рації», виконувані жителями Гетьманщини, забезпечення російської армії вінтер-квартирами на території Лівобережної й Слобідської України, а також тягловою силою (коні, воли). Проаналізовано зміст і характер сплати подушної податі, виконання ряду повинностей, зокрема рекрутської, гужової та поштової. Показано залучення мешканців півдня Росії до виконання державних робіт (будівництва й ремонт укріплених ліній, фортець і суден, «положення льоду» на Дніпрі тощо). Відображено вплив військового конфлікту на зобов’язання податних станів Російської імперії.