Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Теорія та історія державного управління


Дорош Тетяна Леонідівна. Державне управління музичною освітою в контексті гуманізації суспільства.- Дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х., 2014.- 200 с.