Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Кирпот Олег Іванович. Державне регулювання малого підприємництва в Україні та її регіонах: Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2001. - 170 арк. - Бібліогр.: арк. 159-167.