Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Світове господарство і міжнародні економічні відносини


Лимонова Ельвіна Миколаївна. Державне регулювання діяльності ТНК у національному господарстві України: трансрівневі імперативи.- Дисертація канд. екон. наук: 08.00.03, ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля". - Дніпропетровськ, 2015.- 200 с.