Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Перхач Оксана Романівна. Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалі Львівської області): Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 199л. - Бібліогр.: л.139-150.