Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Багрій Олена Вікторівна. Деформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації. : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2009.Анотація до роботи:

БАГРІЙ О.В. Деформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла. – Тернопільський державний технічний університет, Тернопіль, 2009.

В дисертації дано формулювання фізичних співвідношень середовища з суттєвим внутрішнім тертям для умов плоскої деформації.

Розроблено методики і створено випробувальний лабораторний комплекс для дослідження закономірностей деформування середовища з суттєвим внутрішнім тертям в умовах плоскої деформації.

Обґрунтовано введення спеціальних інваріантів і траєкторій навантаження, найбільш ефективних для досліджень закономірностей деформування середовища з суттєвим проявом внутрішнього тертя в умовах плоскої деформації.

За результатами експериментальних досліджень обґрунтовані нелінійні фізичні співвідношення плоскої задачі з урахуванням внутрішнього тертя.

Розроблено ітераційні алгоритми, програмне та лабораторне забезпечення розв’язання задачі.

Для перевірки достовірності результатів розв’язання сформульованої задачі проведено паралельне комп’ютерне і стендове моделювання задачі по визначенню бокового тиснення масиву сипкого середовища на підпірну стінку при її зміщенні.

Публікації автора:

 1. Колесникова О. В. Формулювання плоскої задачі контактної взаємодії пружної конструкції з фізично нелінійним дискретним середовищем / О. В. Колесникова // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – № 4. – Ч. 2. – С. 213–217.

 2. Ковтун В. В. Деформування та руйнування матеріалів з суттєвим проявом внутрішнього тертя / В. В. Ковтун, О. В. Колесникова // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2001. – № 3. – С. 38–43.

 3. Бугаев В.Т. Экспериментальное обеспечение автоматизированного проектирования портовых гидротехнических сооружений / В. Т. Бугаев, В. В. Ковтун, Е. В. Колесникова // Вісник Одеського національного морського університету. – 2003. – № 10. – С. 186–191.

 4. Ковтун В. В. Исследование прочности сыпучих материалов в условиях плоской деформации / В. В. Ковтун, Е. В. Багрий, В. Т. Бугаев // Будівельні конструкції. – 2004. – Вип. 61. – Т. 1. – С. 109–116.

 5. Ковтун В. Модель системи “машина – дискретне технологічне середовище” / В. Ковтун, О. Дорофєєв, О. Колесникова // Машинознавство. – 2004. – № 6. – С. 43–46.

 6. Ковтун В. Визначення параметрів елементів сільськогосподарських машин шляхом математичного моделювання / В. Ковтун, О. Дорофєєв, О. Колесникова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 1. – С. 91–96.

 7. Ковтун В. В. Алгоритми чисельних рішень задач контактної взаємодії елементів машин і матеріалів із суттєвим внутрішнім тертям / В. В. Ковтун, О. В. Колесникова // Проблеми сучасної інженерної технології : ІІІ міжвуз. наук.-теор. конф., 10–11 січня 2002 р. : зб. наук. праць. – І., 2002. – Ч. ІІ (спец. випуск). – № 19. – С. 24–28.

 8. Ковтун В. В. Расчетные модели взаимодействия элементов конструкций с дискретной средой / В. В. Ковтун, Е. В. Колесникова // Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, коммунального хозяйства, экологии, образования, управления и права : II Рос.-Укр. симпозиум, 29–30 янв. 2002 г. : сб. материалов. – І., 2002. – С. 156–158.

 9. Ковтун В. В. Формулювання задачі контактної взаємодії елементів конструкцій з дискретним середовищем / В. В. Ковтун, О. В. Колесникова // Проблеми сучасної інженерної технології : 4-а міжвуз. наук.-теор. конф., 14–15 січня 2003 р. : зб. наук. праць. – І., 2003. – Ч. ІІ (спец. випуск). – № 24. – С. 127–130.

 10. Ковтун В. В. Прилад і методика проведення дослідів з визначення механічних характеристик дискретних матеріалів в умовах плоскої деформації / В. В. Ковтун, О. В. Колесникова // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : І Польськ.-Укр. наук. конф., 16–18 жов. 2003 р. : зб. матеріалів. – X., 2003. – С. 125–126.

 11. Ковтун В. Визначення необхідних для проектування сільсько-господарських машин параметрів шляхом математичного моделювання / В. Ковтун, О. Дорофєєв, О. Колесникова // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин : І міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жов. 2004 р. : зб. наук. праць. – X., 2004. – С. 469–474.

 12. Багрій О. В. Моделювання технологічного процесу роботи землерийних машин / О. В. Багрій // Механіка та інформатика : ІІІ укр.-польськ. наук. конф. молодих вчених, 28–30 квітня 2005 р. : зб. матеріалів. – IV, 2005. – С. 95–97.

 13. Ковтун В. В. Закономірності деформування та руйнування матеріалів з суттєвим проявом внутрішнього тертя / В. В. Ковтун, О. В. Колесникова // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин: міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жов. 2001 р. : тези доп. – X., 2001. – С. 59.

 14. Ковтун В. В. Моделювання роботи системи “машина – дискретне технологічне середовище” / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв О. В. Колесникова // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій : міжнар. наук.-техн. конф., 2–4 жов. 2002 р. : тези доп. – X., 2002. – С. 56.

 15. Ковтун В. В. Модель системи “машина – дискретне технологічне середовище” / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв О. В. Колесникова // 6-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: міжнар. симпозіум, 21–23 травня 2003 р. : тези доп. – V., 2003. – С. 110.

 16. Пат. 11675 Україна, МПК (2006) G 01 N 33/24. Спосіб визначення деформаційних параметрів пористих матеріалів за результатами лабораторних випробувань / заявники Ковтун В. В., Багрій О. В. ; власник Хмельн. нац. ун-т. – № u 2005 03929 ; заявл. 25.04.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. – 3 с.

 17. Пат. 18390 Україна, МПК (2006) G 01 N 33/24. Пристрій для лабораторних випробувань пористих матеріалів / заявники Ковтун В. В., Багрій О. В. ; власник Хмельн. нац. ун-т. – № u 2006 03878 ; заявл. 07.04.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. – 4 с.