Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Журавльова Тетяна Володимирівна. Час як феномен людської життєдіяльності: дисертація канд. філос. наук: 09.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Журавльова Т.В. Час як феномен людської життєдіяльності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія та філософія культури. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертацію присв’ячено виявленню ролі та місця філософсько-антропологічного осмислення феномену часу в життєдіяльності людини у сучасній філософській думці. Автор розглядає філософсько-антропологічні аспекти часу на фоні трансцедентально-антропологічної традиції філософування, яка бере час у межах суб’єктивного переживання (Августин, Дільтей, Гусерль) й обмежує фактичність кінечного людського існування (Гайдегер). Дисертант звертається до проблеми життєдіяльности людини, яка має фундаментальне значення для філософської антропології, що досліджує реальну фактичність людського існування: проблема соціального ритму, тривалости, роль часу в процесі самоконституювання особистості.

З’ясовується значення темпоральності та об’єктивованих параметрів часу для філософсько-антропологічного осмислення часу. Аргументується думка про необхідність залучення соціальних та інтерсуб’єктивних моментів діяльності для аналізу процесу конституювання особистості. Виявляється персональне значення особистості та її переживань для темпорування традиції, значення дії як події, що і визначає історичність людського існування..

Публікації автора:

1. Журавльова Т.В. Модуси часу в досвіді людського існування \\ Вісник Київського національного університету. Серія: Філософія. Політологія.- К.:ВПЦ “Київський університет”, 2002. - Випуск 38-41.- с.162-166 - 0,5 д.а.

2. Журавльова Т.В. Ідентичність, самоідентичність та темпоральність \\ Вісник Київського національного університету. Серія: Філософія. Політологія.- К.:ВПЦ “Київський університет”, 2002. - Випуск 42-45.- с.110-114 - 0,5 д.а.

3. Журавльова Т.В. Час як філософсько-антропологічна категорія \\ Вісник Київського національного університету. Серія: Філософія. Політологія.- К.:ВПЦ “Київський університет”, 2003. - Випуск 49-51.- с. 122-126 - 0,5 д.а.