Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


Цалий Володимир Зіновійович. Ближній порядок в аморфних сплавах на основі телуру: Дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2001. - 174арк. - Бібліогр.: арк.159-174.