Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Круль Галина Луківна. Благодійно-просвітницька діяльність сім’ї Романових у Криму в другій половині ХІХ на початку ХХ століття. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Круль Г. Л. Благодійно-просвітницька діяльність сімї Романових у Криму в другій половині ХІХ на початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарній університет” (м. Ялта), м. Ялта, 2008.

У дисертації здійснено комплексне й всебічне дослідження з історії благодійно-просвітницької діяльності сім’ї Романових у другій половині ХІХ на початку ХХ століття у Криму, розкрито мету, форми й зміст благодійно-просвітницької діяльності сім’ї Романових, проаналізовано чинники, що вплинули на розвиток благодійно-просвітницької діяльності сім’ї Романових у другій половині ХІХ на початку ХХ століття в Криму. Систематизовано й узагальнено позитивний досвід благодійно-просвітницької діяльності сім’ї Романових в контексті сучасних процесів створення держави й національного відродження освіти. Розкрито можливості творчого використання досвіду благодійно-просвітницької діяльності сім’ї Романових щодо організації виховної роботи в сучасних закладах освіти.

Публікації автора:

1. Круль Г. Л., Коваленко В. В. Основи православної культури. Навчальний посібник. – Севастополь : „Стріжак-прес”, 2005. – 167 с.

2. Круль Г. Л. Традиційні свята. Навчальний посібник. –
Севастополь : „Рібест”, 2006. – 85 с.

3. Круль Г. Л., Редькіна Л. І. Основи православної педагогіки. Навчальний посібник. – Севастополь : „Рібест”, 2008. – 187 с.

4. Круль Г. Л. Леснінський монастир як центр освіти (з історії культурно-релігійних зв’язків у Холмщині та Криму) // Проблеми освіти. Науково-методичний зб. – Київ, 2007. – № 52. – С. 226–233.

5. Круль Г. Л. Система освіти за часів царювання Миколи II // Студія методології. Науково-методичний зб. – Тернопіль, 2007. – № 22. – С. 355–361.

6. Круль Г. Л. Духовно-моральне виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник. Зб. наук. праць – Одеса : ПДПУ
ім. К. Д. Ушинського, 2007. – № 12. – С. 117–125.

7. Круль Г. Л. Значення благодійного базару „Біла квітка” в допомозі дитячим закладам м. Ялти. // Науковий вісник. Зб. наук. праць – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. – № 9–10. – С.193–201.

8. Круль Г. Л. Висновки по дисертації „Благодійно-просвітніцька діяльність сім’ї Романових у Криму в другій половині ХІХ на початку ХХ століття” // Проблеми сучасної педагогічної освіти: № 17. – Ч. II. – Ялта : РВВ „КГУ”, 2008. – С. 48–55.

9. Круль Г. Л. Участь Єлизавети Федорівни Романової в організації будинків призирства для сиріт та інвалідів, усунення неписьменності //
Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-7 вересня 2007 р. – Ч. II. – Ялта : РВВ „КГУ”, 2007. – С. 131–136.

10. Круль Г. Л. Організація Олександрою Федорівною благодійного базару „Біла квітка” в Ялті та відродження свята у Лівадійському палаці в 2001 р. // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20-22 вересня 2007 р. – Ялта, 2007. – С. 105–112.