Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Заруднєв Євген Сергійович. Біологічно активні хромофори (порфірини, імідазофеназини) та їх наногібриди з вуглецевими нанотрубками: структура, спектральні та енергетичні властивості.- Дисертація канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14, Нац. акад. наук України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Х, 2013.- 203 с.