Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математична фізика


Гордевський Вячеслав Дмитрович. Бімодальні наближені розв'язи рівняння Больцмана: дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.03 / НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. - Х., 2004.