Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Гелетій Марія Михайлівна. Балканська криза (1990-2005 рр.): в контексті геополітичних трансформацій в Європі. : Дис... канд. наук: 23.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Гелетій М.М. Балканська криза (1990-2005 рр.): в контексті геополітичних трансформацій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2008.

У дисертації уточнена сутність явища «Балканська криза» та проаналізовано основні підходи до її визначення, здійснені вітчизняними та зарубіжними експертами. Аргументовано, що зовнішньополітичний контекст Балканської кризи та глобалізація визначально вплинули на розгортання подій в регіоні. З одного боку, розглянуто геополітичний контекст кризи та трансформаційні процеси в світі і їх вплив на розвиток кризи. З іншого, вплив кризи на формування нового міжнародного порядку. Окрім того, привернено увагу до ролі міжнародного фактора у розвиткові подій на території колишньої СФРЮ, а також зроблено наголос на позиціях зацікавлених сторін щодо врегулювання кризових питань Балканського регіону, запропоновано прогноз імовірного розвитку подій в регіоні.

Зазначеним обумовлюється завдання авторки: на тлі різних концептуальних підходів до оцінки цієї теми спробувати виробити власне бачення і на цій основі дати своє тлумачення. Авторка доводить, що Балканська криза, насамперед, є трансформаційною кризою, що розгортається на місці перетину двох великих цивілізацій, які виступають осьовими релігіями в сучасному світі. А трансформаційні процеси в Європі та світі, продуктом яких стала Балканська криза, стали основою для зміни системи міжнародних відносин та формування нового світового порядку, в якому домінуючу роль відіграватимуть США та Європейський Союз, а Спільна європейська політика безпеки та оборони буде противагою політиці оборони НАТО.

Автор обґрунтовує точку зору, що із самого початку криза була багато в чому обумовлена інтенсифікацією процесів глобалізації міжнародних відносин, а зовнішньополітичний чинник став вирішальним аспектом розвитку кризи. У роботі аргументується висновок, що процес вироблення спільної європейської політики безпеки та оборони спричинений, головним чином, Балканською кризою та втратою ООН своєї ваги у світі. На думку автора, в умовах зміни системи міжнародних відносин, новий міжнародний порядок, формуватиметься не на основі великих війн, а в результаті локальних конфліктів.