Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


В'ялих Жанна Едуардівна. Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхіміотерапії: дисертація канд. мед. наук: 14.01.26 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

В’ялих Ж.Е. Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхіміотерапії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню бактеріостатичної активності крові (БАК) у вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при інтенсивній і стандартній поліхіміотерапії (ПХТ) та розробці на основі цього дослідження ефективного короткострокового режиму лікування. БАК досліджено щодо лабораторного штаму мікобактерій туберкульозу H37Rv у 152 осіб і паралельно – у 72 щодо штамів цих хворих. Встановлено, що при інтенсивній ПХТ із 5 - 6 основних протитуберкульозних препаратів з прийомом 5 препаратів за день піки БАК і її рівні протягом доби досягали більш значних величин, ніж при стандартній ПХТ із 4 препаратів в день. Протягом доби зберігались або тільки високі рівні БАК щодо штаму H37Rv (при розведеннях крові 1:32 -1:512), або високі і середні (1:8 - 1:512) у 94,5% хворих, що отримували інтенсивну ПХТ і у 57,4%, які отримували стандартну ПХТ. При інтенсивній ПХТ бактеріовиділення припинилось у 98,8% осіб, в середньому за (1,58 ± 0,11) міс, а порожнини розпаду загоїлись у 93,4%, за (3,21 ± 0,19) міс. У порівнянні із стандартною ПХТ цей режим скорочує строки припинення бактеріовиділення на 0,4 міс, строки загоєння каверн і стаціонарного лікування – на 1 міс, а всього курсу хіміотерапії – на 1,5 міс (до 5 міс). Інтенсивна ПХТ добре або задовільно переноситься хворими, а також забезпечує стійкість клінічного ефекту.

Ключові слова: вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень, режими поліхіміотерапії, бактеріостатична активність крові, строки лікування, результати лікування.

У дисертації узагальнені теоретичні та практичні дані щодо бактеріостатичної активності крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхіміотерапії. Дисертація містить нове вирішення актуальної наукової задачі у фтизіатрії – скорочення строків лікування даного контингенту хворих шляхом застосування інтенсивної поліхіміотерапії з прийомом за один день 5 високоефективних протитуберкульозних препаратів при контролі хіміотерапії дослідженням бактеріостатичної активності крові (БАК).

1. Поліхіміотерапія із 5 – 6 високоефективних протитуберкульозних препаратів (ізоніазиду, рифампіцину, стрептоміцину, піразинаміду, етамбутолу та ін.) із щоденним або переважно щоденним їх застосуванням, тобто з прийомом 5 препаратів в день, забезпечує у 100% вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень високий максимальний пік БАК, що проявляється затримкою росту МБТ при розведеннях крові від 32 до 512 разів. Крім того, такий режим забезпечує, як правило, значні рівні БАК протягом всієї доби.

 1. При інтенсивній поліхіміотерапії БАК, визначена до штамів МБТ, виділених від раніше нелікованих хворих, по більшості параметрів несуттєво поступається БАК, визначеній відносно стандартного лабораторного штаму H37Rv. Це пояснюється багатокомпонентним складом комбінацій препаратів, рівномірним їх прийомом на протязі доби, а також введенням добової дози кожного препарату в один прийом. Лише у окремих осіб з мульти- або полірезистентними МБТ БАК щодо цих штамів значно зменшується.

 2. При стандартних режимах поліхіміотерапії – із застосуванням 4 препаратів за один день – більш ніж у 90,0% хворих досягаються високі (в межах розведень крові 1:32 – 1:512) піки БАК, що визначена відносно лабораторного штаму H37Rv, але у 42,6 – 54,5% осіб високі і навіть середні рівні БАК (1:512 – 1:8) не утримуються на протязі всієї доби і переважно в другій її половині або наприкінці доби падають до низьких величин (1:2 – 1:4). Простежується певна тенденція до зниження рівнів БАК відносно штамів хворих (у порівнянні з БАК, що визначена до лабораторного штаму H37Rv) за рахунок резистентності окремих штамів до протитуберкульозних препаратів.

 3. Зіставлення БАК при інтенсивній і стандартній поліхіміотерапії показує перевагу першого режиму. При інтенсивній поліхіміотерапії БАК, як максимальна, так і особливо протягом доби, значно вища. При цьому режимі максимальний пік БАК (щодо штаму H37Rv) досягає розведень крові від 1:128 до 1:512 у 92,3% хворих, а при стандартному режимі – у 72,1%. Протягом всієї доби зберігаються або тільки високі рівні БАК (1:32 – 1:512), або як середні, так і високі (1:8 – 1:512) – у 94,5% хворих, що отримують інтенсивну поліхіміотерапію, і тільки у 57,4% осіб, що одержують стандартний режим. Такі ж співвідношення при цих режимах відмічаються і при порівнянні БАК, визначеної щодо штамів хворих.

 4. У вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень інтенсивна поліхіміотерапія із 5 - 6 протитуберкульозних препаратів (як правило основних) при щоденному або переважно щоденному їх застосуванні, тобто при прийомі за один день 5 препаратів на всьому або майже всьому протязі лікування загальною тривалістю 5 міс, високоефективна і добре або задовільно переноситься. Цей метод дозволяє досягти припинення бактеріовиділення в 98,8% випадків, в середньому за (1,58 ± 0,11) міс і загоєння порожнин розпаду в 93,4%, в середньому за (3,21 ± 0,19) міс.

 5. У порівнянні із стандартною поліхіміотерапією із застосуванням за один день 4 препаратів в перші 2 – 3 міс і загальною тривалістю лікування 6 – 7 міс інтенсивна поліхіміотерапія скорочує строки припинення бактеріовиділення на 0,4 міс, строки загоєння каверн і стаціонарного лікування – на 1 міс, а всього курсу хіміотерапії – на 1,5 міс. Частота ж припинення бактеріовиділення і загоєння порожнин розпаду при обох режимах максимально висока і суттєво не відрізняється. 5-місячна інтенсивна поліхіміотерапія забезпечує стійкий клінічний ефект, притому не гірший, ніж у віддаленому періоді після застосування стандартного режиму.

 6. В умовах антибактеріальної терапії має місце прямий зв’язок між рівнями БАК і динамікою бактеріовиділення, порожнин розпаду та інших показників деструктивного туберкульозу легень. Чим вищу БАК забезпечує хіміотерапія, тим краще і швидше відбувається регресія туберкульозного процесу.

 7. Висока ефективність і швидкі бактеріологічні і рентгенологічні зрушення при інтенсивній поліхіміотерапії обумовлені її постійною багатокомпонентністю, що забезпечує високу бактеріостатичну активність крові на всьому або майже всьому протязі доби.

Публікації автора:

 1. Дослідження бактеріостатичної активності крові під час проведення у різних режимах поліхіміотерапії у хворих на деструктивний туберкульоз легень / Й.Б.Бялик, О.А.Журило, Ж.Е.В’ялих, М.Т.Клименко, С.І.Самойленко // Укр. хіміотерапевтичний журнал. – 2000. – №3.– С.26 – 30. (Ідея і планування роботи, дослідження БАК, статистична обробка і аналіз одержаних результатів, формулювання висновків, написання статті).

 2. Результаты применения 5-месячной интенсивной полихимиотерапии впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких / И.Б.Бялик, Л.М.Цыганкова, Ж.Э. Вялых, С.И. Пархоменко, Е.Р. Тарасенко, Н.А.Литвиненко // Укр. пульмонологічний журнал.– 2001.– №2.– С.20 – 25. (Набір і аналіз бактеріологічного матеріалу для статті, формулювання висновків).

 3. В’ялих Ж.Е. Дослідження бактеріостатичної активності крові при поліхіміотерапії відносно штамів мікобактерій туберкульозу, виділених від хворих на туберкульоз легень , і лабораторного штаму H37Rv // Укр. пульмонологічний журнал.– 2001.– №4.– С.52 – 55.

4. Віддалені результати 5-місячної поліхіміотерапії із 5 препаратів в день у хворих з вперше виявленим деструктивним туберкульозом легень / Й.Б.Бялик, Л.М.Циганкова, Ж.Е. В’ялих, І.В.Случ, Н.А.Литвиненко // Укр. пульмонологічний журнал.– 2002.– №3.– С.42 – 46. (Дослідження БАК, участь у наборі клінічного матеріалу, статистична обробка і аналіз результатів, підготовка статті до друку).

5. Возможности режимов полихимиотерапии в предупреждении лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза и повышении результатов лечения больных деструктивным туберкулезом легких /И.Б.Бялик, Л.М.Цыганкова, Ж.Э.Вялых, Н.А.Литвиненко // Укр. пульмонологічний журнал.– 2003. – №2. – С.84 – 86. (Дослідження БАК, набір і аналіз бактеріологічного матеріалу, написання першого варіанту статті).

6. Спосіб поліхіміотерапії вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень /Й.Б. Бялик, С.І. Пархоменко, Л.М. Циганкова, Ж.Е. В’ялих Пат. 37953 А Україна. МПК7 А 61К 31/00. № 2000052629; Заявлено 06.05.00, Опубліковано 15.05.2001, Бюл. № 4 (II).– С. 1.55. (Розробка ідеї нового способу лікування, участь у наборі клінічного матеріалу, оформлення заявки).

7. Relations between bacteriological dynamics, M. tuberculosis drug resistance and bacteriostatic blood activity during polychemotherapy of patients with bacillary pulmonary tuberculosis /I.B.Byalik, A.A.Zhurilo, M.T.Klimenko, Zh. E.Vyalykh // The European Respiratory Journal: 10th ERS Annual Congress: Abstr.– Florence, Italy, Aug. 30 – Sept. 3, 2000.– P. 504 s. (Дослідження БАК, статистична обробка і аналіз одержаних результатів, написання тез).

8. Tolerance and hepatotoxicity of polychemotherapy different versions in patients with destructive pulmonary tuberculosis / I.B.Byalik, L.M.Tsygankova, Zh.E.Vyalykh, E.P. Ludvichenco //The European Respiratory Journal: 11 th ERS Annual Congress: Abstracts.- Berlin, Germany, September 22 - 26, 2001. – P. 467 – 468.(Участь у наборі клінічного матеріалу, аналіз результатів, підготовка тез до друку).

 1. Vyalyikh Zh.E. Dependending on drug resistance character of bacteriostatic blood activity at time polychemotherapy against of M.tuberculosis strains isolated from patients // The European Respiratory Journal: 12 th ERS Annual Congress: Abstracts.– Stokholm, Sweden, September 14 - 18, 2002. – P. 613.

В’ялих Ж.Е. Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при різних режимах поліхіміотерапії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню бактеріостатичної активності крові (БАК) у вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при інтенсивній і стандартній поліхіміотерапії (ПХТ) та розробці на основі цього дослідження ефективного короткострокового режиму лікування. БАК досліджено щодо лабораторного штаму мікобактерій туберкульозу H37Rv у 152 осіб і паралельно – у 72 щодо штамів цих хворих. Встановлено, що при інтенсивній ПХТ із 5 - 6 основних протитуберкульозних препаратів з прийомом 5 препаратів за день піки БАК і її рівні протягом доби досягали більш значних величин, ніж при стандартній ПХТ із 4 препаратів в день. Протягом доби зберігались або тільки високі рівні БАК щодо штаму H37Rv (при розведеннях крові 1:32 -1:512), або високі і середні (1:8 - 1:512) у 94,5% хворих, що отримували інтенсивну ПХТ і у 57,4%, які отримували стандартну ПХТ. При інтенсивній ПХТ бактеріовиділення припинилось у 98,8% осіб, в середньому за (1,58 ± 0,11) міс, а порожнини розпаду загоїлись у 93,4%, за (3,21 ± 0,19) міс. У порівнянні із стандартною ПХТ цей режим скорочує строки припинення бактеріовиділення на 0,4 міс, строки загоєння каверн і стаціонарного лікування – на 1 міс, а всього курсу хіміотерапії – на 1,5 міс (до 5 міс). Інтенсивна ПХТ добре або задовільно переноситься хворими, а також забезпечує стійкість клінічного ефекту.

Ключові слова: вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень, режими поліхіміотерапії, бактеріостатична активність крові, строки лікування, результати лікування.