Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Історичні науки / Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство


Осередчук Ольга Анатоліївна. Архів Львівського університету у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст.: історія формування та функціонування.- Дисертація канд. іст. наук: 27.00.02, Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012.- 190 с.