Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Стоцько Ростислав Зіновійович. Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Стоцько Р.З. Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена визначенню архітектурно-типологічних принципів формування духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні.

У роботі систематизовано досвід проектування, будівництва та облаштування духовних освітніх закладів в Україні та Європі в період з X-XI ст. і до початку XXI ст., проведено типізацію існуючих духовно-освітніх закладів різних конфесій, визначено основні типи, на базі яких доцільно створювати новий тип греко-католицького духовно-освітнього закладу в Україні.

У роботі проведений аналіз основних факторів, що впливають на формування архітектурно-планувальної організації духовно-освітнього закладу УГКЦ нового типу, визначена спорідненість різних духовно-освітніх структур УГКЦ та очевидну доцільність їх об'єднання в єдиний комплекс вищої духовно-богословської освіти УГКЦ нового типу, розроблена концепція архітектурно-планувальної організації такого закладу.

В дисертаційній роботі розроблені методичні рекомендації щодо проектування духовних освітніх закладів УГКЦ нового типу в Україні. Результати праці знайшли прикладне впровадження в 4-х споруджених об”єктах, 6-и робочих проектах, та в 2-х експериментально-пошукових проектах.

1. В дисертації висвітлена генеза духовних освітніх закладів в Україні та Європі в період з X-XI ст. і до початку XXI ст., систематизований досвід проектування, будівництва та облаштування духовних шкіл, семінарій, академій, університетів та монастирських освітніх будинків.

2. Проведена класифікація існуючих духовно-освітніх закладів різних конфесій – приватні духовні школи, духовні школи при монастирях, парафіяльні школи при церквах, кафедральні школи, протестантські школи, богословські академії-університети, духовні семінарії, визначені основні типи – духовна семінарія, богословська академія-університет, на базі яких доцільно створювати новий семінарійно-університетський тип духовного освітнього закладу Української Греко-Католицької Церкви на теренах України.

3. Узагальнені результати аналізу основних факторів, що впливають на формування архітектурно-планувальної організації духовних семінарій та університетів (політичні, ідеологічні, духовні, соціально-демографічні, економічні, природнокліматичні фактори та фактор функціонального призначення і організації навчального процесу), визначено спорідненість цих двох освітніх структур та очевидну доцільність їх об'єднання в єдиний комплекс вищої духовно-богословської освіти УГКЦ семінарійно-університетського типу.

4. Запропонована концепція архітектурно-планувальної організації об'єднаного центру вищої духовно-богословської освіти УГКЦ, яка характеризується наступними ознаками:

– духовна семінарія, богословський університет, монастирі-студентати, пасторально-місійний центр утворюють єдиний освітній комплекс в межах однієї архітектурно-планувальної структури;

– юридично незалежні духовно-освітні заклади УГКЦ керуються єдиною духовно-ідейною та освітньою доктриною, що в архітектурному аспекті відображається в розташуванні закладів в межах однієї території, спільному використанні сакральних будівель і споруд та навчальних приміщень, рекреаційних територій, малих архітектурних форм та інтегрованому архітектурному образі будівель кожного окремого освітнього закладу з єдиним господарським комплексом;

– новостворений духовно-освітній заклад розташовується в межах крупного мегаполісу та стає потужним центром духовно-богословської освіти УГКЦ в певному регіоні України.

5. Дані методичні рекомендації щодо проектування духовних освітніх закладів УГКЦ семінарійно-університетського типу в Україні, серед яких:

– рекомендації щодо структури духовно-освітніх, житлово-побутових та

господарських підрозділів у складі єдиного духовно-освітнього комплексу УГКЦ;

– формування композиції генплану ділянки духовно-освітнього комплексу УГКЦ семінарійно-університетського типу в залежності від розташування храму;

– рекомендації щодо оптимальної вмістимості головних підрозділів в складі єдиного духовно-освітнього комплексу УГКЦ, та пропорційного співвідношення між кількістю студентів, педагогів-вихователів, адміністрацією, науково-технічним персоналом, господарсько-технічним персоналом, медичними працівниками;

– функціональної організації та складу функціональних елементів духовного освітнього закладу УГКЦ семінарійно-університетського типу (на прикладі проекту Центру Вищої Богословської освіти та формації УГКЦ у м. Львові);

– засобів архітектурно-мистецької та духовно-естетичної виразності в проектуванні духовних освітніх закладів УГКЦ нового типу в Україні.

6. Обґрунтувана економічна доцільность об”єднання різних духовно-освітніх структур в єдиний центр Вищої Богословської освіти УГКЦ (на прикладі діяльності Центру Вищої Богословської освітиУГКЦ у м. Львові на вул. Хуторівка).

7. Висловлена гіпотеза про те, що створення об'єднаних духовно-освітніх центрів в межах окремих релігійних конфесій ( УГКЦ, УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ ) сприяєтиме міжконфесійному діалогу в Україні і може вплинути на зародження Єдиної Помісної Української Церкви та об'єднання Української держави вцілому.

Публікації автора:

1. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Генеза духовної освіти в Україні та формування основних типів віро духовних освітніх закладів. Збірник наукових праць. Випуск №5-Одеса ОГАСА,2004. с.206-210

2. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Архітектурно-планувальна організація комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії 1783-1945р.р. Збірник наукових праць. Випуск № 1-2, Харків ХДАДМ, 2004, с.157-160.

3. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Сучасні архітектурні тенденції проектування та будівництва віродуховних освітніх закладів. Збірник наукових праць. Випуск №5. ЗНДІЕП Київ, 2004 с. 109-114.

4. Стоцько Р.З. Засади формування архітектури віродуховних освітніх закладів в Україні та Європі. Сборник научных трудов. Випуск №7-8, ОГАСА, Одеса, 2005 с. 578-583.

5. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Інтеграція навчальних архітектурних проектів в процес створення нового віродуховного центру у Львові. Збірник наукових праць ЗНДІЕП, Київ, 2005, с.68-71.

6. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З.Архітектурно-планувальні та соціальні принципи формування центрів вищої богословської освіти УГКЦ в Україні. Вісник НУ „Львівська політехніка” № 585, “Архітектура”, Львів, 2007,
с. 133-140.

7. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Засади формування архітектури та об’ємно-планувальні особливості комплексу будівель Греко-Католицької Духовної Семінарії у Львові на вул.Хуторівка. Сборник научных трудов ПДАБА, Дніпропетровськ, 2005, с. 184-189.