Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Петрик Василь Михайлович. Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі XI - XIII століть: дисертація канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003.Анотація до роботи:

Петрик В.М. Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі ХІ-ХІІІ століть. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури. – Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню головних структурно-планувальних елементів міст Київської Русі – городів, на прикладі Перемишля, Галича, Звенигорода, Теребовлі, Львова. У роботі обгрунтувано використання поняття “стольний город” в дослідженнях з історії архітектури України. В дисертації запропоновано і досліджено модель функціонально-просторової організації стольного города ХІ-ХІІІ ст. Моделювання дало змогу виявити принципи функціональної організації стольних городів та чинники впливу на їх розвиток. Визначено методи розпланування визначних архітектурних ансамблів та комплексів на території стольних городів Галицької землі, характерні риси їх функціональної, планувальної та просторової структури. На основі комплексного аналізу функціонально-просторової організації та архітектурно-планувальної структури стольних городів Галицької землі виявлено основні етапи та особливості розвитку їх архітектурно-просторової організації з ХІ до кінця ХІІІ ст.