Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Богомолов Олександр Євгенович. Архітектурно-планувальне формування яхтових комплексів. : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Богомолов О.Є. Архітектурно-планувальне формування яхтових комплексів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 - Архітектура будівель і споруд, Одеса, 2008.

У дисертації системно розглянуто архітектурно-планувальне формування яхтових комплексів: етапи розвитку, основні прийоми розміщення, типологічна класифікація, функціональне зонування, планувальні рішення. Розроблені варіанти архітектурно-планувальної структури яхтових комплексів з різним складом об'єктів по обслуговуванню, з урахуванням інтеграції в урбанізоване і природне середовище.

Запропоновані практичні рекомендації по формуванню архітектурно-планувальної структури яхтових комплексів для Чорноморського побережжя України.

Проведені дослідження дали можливість обґрунтувати теоретичні основи формування архітектурно-планувальної структури сучасних яхтових комплексів і розробити рекомендації по їх проектуванню, зокрема на Чорноморському побережжі України.

1. На основі порівняльного аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування яхтових комплексів виявлені історичні передумови їх виникнення і розвитку. Здійснена періодизація розвитку об'єктів яхтінгу. Виявлені основні прийоми формування архітектурно-планувальної структури яхтових комплексів в Україні і за кордоном.

2. Розглянуті прийоми розміщення яхтових комплексів у функціональних зонах міста і за його межами. По розташуванню щодо берегової лінії розрізняються комплекси, що окремо стоять, прибудовані до берега, частково або повністю врізані в берег.

3. Проаналізовані особливості формування акваторії і території яхтового комплексу і виявлені принципові вирішення причального фронту: фронтальне, пірсове, ковшове. На їх основі формується територія комплексів: лінійна, півострівна, острівна і комбінована. Виявлені принципові схеми формування забудови: централізована, блокова, павільйонна, змішана.

4. Аналіз теоретичних розробок і практики формування яхтових комплексів дозволив уточнити класифікаційні ознаки і здійснити типологічну класифікацію комплексів по місткості, типу обслуговуваних суден, положенню на водних просторах, відношенню до зон розселення, значущості в мережі, принципу зведення, часу використання, об'єму функцій, що виконуються. На основі проведеної типологічної класифікації запропоновані рекомендації по розміщенню різних типів комплексів.

5. З урахуванням розділення сфер обслуговування плавальних засобів і їх користувачів та в зв’язку із специфікою технологічних процесів, що відбуваються в них, визначені функції і здійснено групування зон комплексу, відбите в запропонованій функціональній моделі.

На базі вказаної моделі створена функціонально-планувальна схема розміщення об'єктів на акваторії і території комплексу згідно щодо експлуатаційних вимог. Формування його генплану за цією схемою може здійснюватись в різних регіонах, відповідно до специфіки місцевих умов.

6. В роботі розроблено два варіанти архітектурно-планувальної структури яхтового комплексу для Чорноморського регіону України. Перший варіант припускає інтеграцію яхтового комплексу в структуру більш великого об'єкту, до якого переходить і ряд функцій. У зв'язку з цим можлива мінімізація об'єктів у відповідних зонах яхтового комплексу. В другому варіанті архітектурно-планувальна структура має максимальний склад об'єктів по обслуговуванню суден, їх користувачів, а також всіх відвідувачів комплексу. Завдяки цьому комплекс стає ядром курортно-туристичного району і його суспільним центром.

7. Запропоновані практичні рекомендації по формуванню архітектурно-планувальної структури яхтових комплексів для Чорноморського побережжя України.

Для ефективного використання потенціалу яхтових комплексів необхідно розміщувати їх з урахуванням перспективного утворення мережі. В умовах різного рівня розвиненості інфраструктури в районі розміщення доцільно застосовувати запропоновані варіанти архітектурно-планувальної структури.

Функціональне зонування пропонується проводити на підставі розробленої функціонально-планувальної схеми з урахуванням регіональних особливостей та із впровадженням сучасних технологій по обслуговуванню суден та користувачів.

Для забезпечення рентабельності рекомендується закладати яхтові комплекси місткістю більше 250 причальних стоянок. Запропоновано розрахунок загальної площі яхтового комплексу і площі кожної функціональної зони, приведені розміри спеціалізованих будівель і споруд яхтового комплексу, які треба враховувати при виборі об'ємно-планувального рішення, композиційних і конструктивних особливостей забудови

Проведене дослідження в області формування яхтових комплексів може сприяти вирішенню актуальних завдань і використовуватися в практиці проектування і будівництва, а також сприяти подальшим поглибленим дослідженням.

Публікації автора:

 1. Богомолов А.Е. Факторы формирования архитектурных объектов яхтинга // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства: Сб. науч. трудов. - Одесса, ОГАСА, 2005. – Вып. 7-8. - С. 174-176.

  Богомолов А.Е. К вопросу о терминологических обозначениях и классификации объектов яхтинга // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства: Сб. науч. трудов. - Одесса, ОГАСА, 2007. – Вып. 9-10. - С. 244-252.

  Богомолов А.Е. Современное состояние и перспективы развития яхтенных комплексов на Черноморском побережье Украины // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип. 17. - С.211-223.

  Богомолов А.Е. Функции яхтенных комплексов в современных условиях // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства: Сб. науч. трудов. - Одесса, ОГАСА, 2007. – Вып. 9-10. - С. 541-550.

  Богомолов А.Е. Приёмы формирования территории и акватории яхтенного комплекса // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2008. – Вип. 18. - С.244-250.

  Богомолов А.Е. Формирование функционально-планировочной структуры современного яхтенного комплекса Черноморского побережья Украины // Регіональні особливості будівництва цивільних будівель та споруд: Зб. наук. праць. – К., КиївЗНДІЕП, 2007. - С. 56-61.