Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


6. Лукомський Юрій Володимирович. Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ-ХІІІ ст. Давнього Галича: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005.Анотація до роботи:

Лукомський Ю. В. Архітектурно-планувальна структура хрестово-баневих церков ХІІ-ХІІІ ст. Давнього Галича. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2005 р.

У роботі проаналізовано історію вивчення хрестово-баневих церков Галицької архітектурної школи ХІІ-ХІІІ ст. Нове натурне розкриття окремих об’єктів дало можливість уточнити плани їх фундаментів, а також з’ясувати конструктивно-технологічні особливості пам’яток. В результаті порівняльного аналізу давньогалицьких хрестово-баневих церков з широким колом типологічних аналогів на території Київської Руси виявлено закономірності розвитку архітектурно-планувальної структури та технологій спорудження фундаментних конструкцій, на основі чого уточнено хронологію та систематизовано об’єкти дослідження.

Опираючись на результати порівняльно-композиційного аналізу хрестово-баневих церков та принципи побудови їх архітектурної форми, виконано серію графічних реконструкцій давньогалицьких об’єктів.

Публікації автора:

  1. Лукомський Ю. Архітектурна спадщина давнього Галича. – Галич, 1991. – 38 с.

  2. Лукомський Ю., Петрик В. Перемиський замок за княжої доби // Пам’ятки України: історія та культура. – Київ, 1995. – № 3. – С.120-124.

  3. Лукомський Ю., Петрик В. Успенський собор княжого Галича: історія вивчення та нові дослідження // Вісник iнституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Львів, 1997, – Ч. 8. – С. 83-92.

  4. Лукомський Ю., Петрик В. Міста Галицького князівства ХІ-ХІІІ ст. / Книга міст Галичини // Вісник ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – № 379.– Архітектура.– С. 43-52.

  5. Лукомський Ю. Планувальні та конструктивні особливості хрестовобаневих церков давнього Галича // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. – Львів, 2000: В-во НУ "ЛП". – № 410. – С. 225-231.

  6. Бевз М., Бевз В., Лукомський Ю., Петрик В. Успенський собор Давнього Галича: проблеми дослідження, збереження та консервації // Пам’ятки України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 30-35.

  7. Вуйцик В., Лукомський Ю., Петрик В. Різьблений камінь ХІІ ст. з Галицького дитинця // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Львів, 2004. – Ч. 14. – C. 286-289.

  8. Лукомський Ю. Білокам’яний храм на передмісті Давнього Галича // Записки НТШ.– Львів, 1998. – Т. 235. – С. 594-607.

  1. Лукомський Ю. Невідомі церкви на подолі княжого Галича // Записки НТШ.– Львів, 1998. – Т. 235. – С. 559-593.

  2. Лукомський Ю. Успенський собор Давнього Галича (За результатами нових досліджень 1992-2000 років) // Записки НТШ. Львів: НТШ, 2002. – Т. 244. – С. 578-607.