Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Асем Саллюм. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску). : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Асем Саллюм. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – «Архітектура будівель і споруд». – Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2008.

У дисертації вперше розкриваються питання комплексної архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску. Проаналізовано сучасний етап розвитку підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, що дало змогу розробити загальну класифікацію підприємств харчування Сирії. Проведений аналіз теорії та практики архітектурно-планувальної організації і специфіки формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії. Визначено основні фактори формування та розвитку підприємств харчування Сирії, такі як природнокліматичні, соціально-демографічні. Розроблено номенклатуру меблевого обладнання для обідніх залів підприємств харчування. Встановлено культурно-національні традиції та тенденції розвитку інтер’єрів підприємств харчування Сирії. Означено вплив стародавньої сирійської філософії на формування інтер’єру підприємств харчування у традиційному стилі. Розроблено ряд рекомендацій та принципів щодо архітектурно-планувальної і художньо-декоративної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії. Визначені принципи і прийоми предметно-просторового наповнення обідніх залів підприємств харчування Сирії.

Проведене дослідження з формування архітектурно-планувальної організації інтер’єра підприємств громадського харчування Сирії засвідчило необхідність і можливість їх проектування з урахуванням традиційних особливостей, це підтверджується аналізом численних прикладів підприємств харчування. Вивчення та систематизація особливостей формування архітектури підприємств харчування у сучасній Сирії продиктувало основні принципи їх проектування, користуючись якими можна творчо застосувати виявлену під час дослідження систему традиційних планувальних схем, елементів і художньо-декоративних рішень, які є притаманними лише Сирії.

Результати цієї роботи та практичне значення, таким чином, зводяться до наступного:

 1. Комплексні дослідження дозволили розробити загальну класифікацію підприємств харчування Сирії за місткістю, асортиментом продукції, розміщенням у структурі міста, а також за призначенням. Визначені основні типи підприємств харчування, притаманні тільки цьому регіону, а саме – кафе: універсальні, національні, спеціалізовані; бари: музичні, для чоловіків, диско; ресторани: традиційні, європейського типу, заміські. Внаслідок аналізу з'ясувалося, що носіями ідеї традиційного архітектурно-планувального вирішення інтер’єра виступають кафе та ресторани старого та нового міста.

 2. Аналіз матеріально-технічної бази показав існування у старому місті: перепрофільованих, у новому – вбудованих та відокремлених, у позаміських – окремо розташованих типів підприємств харчування, притаманних даному регіону. Визначені планувальні схеми обідніх залів, в яких враховані регіональні особливості проектування, а саме: комбінована, багаторівнева, лінійна, домінантна.

 3. У результаті вивчення художньо-декоративного рішення інтер’єрів існуючих підприємств харчування Сирії старого та нового міста визначені основні типи оформлення стін, підлоги та стелі. Встановлено, що орнамент є одним з найголовніших традиційних засобів декоративно-художнього оформлення стін, стелі, підлоги, предметно-просторового наповнення. Він поділяється за типом малюнка, а також за технікою виконання.

 4. З’ясовано, що для досягнення сприятливого мікроклімату в приміщеннях необхідно застосовувати сонцезахист фасадів від перегріву: застосування сонцезахисних решіток (араб. мешрабіє), жалюзі, озеленення, обводнення приміщень, а також необхідно використовувати традиційний спосіб покращення мікроклімату – малкоф.

 5. Аналіз культурно-національних особливостей регіону засвідчив, що знання традицій цього регіону, його зодчества, побуту, релігійності, архітектурних і художніх традиційних елементів, традиційних матеріалів, філософії та легенд цього народу складають основу інтер’єра з урахуванням традиційних особливостей Сирії. Розглянуто зв'язок стародавньої сирійської філософії і інтер’єра, у якому кожен елемент і колір має своє пояснення та трактування, яке пов’язано і з легендами та міфами, релігією та нумерологією. Визначено, що у стародавній сирійській філософії пряма залежність простежується між кольором, числами, орнаментом і формою в архітектурі.

 6. Особливості наповнення предметно-просторового середовища інтер’єрів підприємств харчування Сирії полягають у необхідності використання:

меблів, які зроблені у національних традиціях у старому місті, а також меблів обідніх залів більш простої форми і техніки виконання у підприємствах харчування нового міста. Розроблена номенклатура меблевого обладнання за геометричними розмірами, способом декорування, типами меблевого обладнення обідніх залів;

водного джерела у підприємствах харчування Сирії, які бувають різних видів, також поділяються за формою.

озеленення, в основному природного, іноді – штучного, можлива комбінація.

 1. Визначено, що в підприємствах харчування Сирії є природне і штучне освітлення. Варіанти штучного освітлення: загальне і місцеве, частіше за все їх комбінують, також зустрічаються карнизне, декоративне, освітлення окремих елементів і світлові стелі. Означено прийоми розміщення освітлювальних приладів в обідніх залах підприємств харчування, а саме стельовий, настінний, настільний, напільний.

Запропоновані принципи та прийоми організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії підтверджені прикладами впровадження та можуть бути використані в нормативних документах, рекомендаціях для проектувальників і архітекторів.

 1. Сформульовано архітектурно-планувальні принципи формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії: принцип централізації внутрішнього подвір'я; айванний принцип; принцип національної знакової асоціативності; принцип обґрунтованого новаторства. Надані рекомендації щодо використання елементів традиційної архітектури. Визначено прийоми організації одноповерхових та багатоповерхових обідніх залів. Надані рекомендації щодо прийомів організації обідніх залів відповідно до кожного архітектурно-планувального принципу.

 2. Визначені принципи художньо-декоративного вирішення внутрішніх просторів підприємств харчування: пріоритетного збереження історичної спадщини; узгодженої орнаментації інтер’єра; створення цілісного ідейно витриманого простору; світло-кольорової комфортності.

 3. Сформовано основні засади підбору та розміщення предметно-просторового наповнення обідніх залів підприємств харчування:

принципи підбору меблевого обладнання: принцип єдності різномаїття, принцип синтезу архітектурно-планувального рішення та предметно-просторового наповнення; принцип комплексного обладнання інтер’єрів.

принципи підбору освітлювальних приладів для організації штучного освітлення в обідніх залах підприємств харчування: традиційний принцип і принцип поєднання. Надані рекомендації по застосуванню освітлювальних приладів для організації освітлення у підприємствах харчування з урахуванням традиційних особливостей.

Запропоновані прийоми розміщення меблевого обладнання у приміщеннях підприємств харчування: у внутрішньому подвір’ї, в айвані, у залі. Надані рекомендації щодо розташування меблевого обладнання з урахуванням їх форм і габаритів. Також визначені прийоми розміщення водойм, озеленення в основних приміщеннях підприємств харчування.

Важливо знати, що інтер’єр у традиційному стилі – це не просто набір традиційних елементів, а це дуже глибока за змістом стародавня філософія, в якій кожен елемент інтер’єра має своє значення та трактування, а також своє місце призначення в інтер’єрі підприємств харчування.

Публікації автора:

 1. А.М. Саллюм. Архитектурно – исторический очерк предприятий общественного питания, традиционные рестораны восточного арабского средиземноморья// Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві.– КиївЗДНІЕП, 2003/ - С.52–54.

  1. Саллюм Асем Мунир. Культурные традиции формирования интерьеров предприятий общественного питания (ПОП) восточного арабского средиземноморья// Молода мистецька наука України. V електронна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, магістрантів, студентів. // збірник матеріалів.- Харків: ХДАДМ, 2003. - №5. /- С.70–73.

  2. Асем Саллюм, Т.В. Малик. Основные типы предприятий общественного питания (ПОП) восточного арабского средиземноморья // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спец. випуск. Архітектура та будівництво України в нових соціально – економічних умовах. – КиївЗДНІЕП, 2004/ – С.55–60.

  3. Саллюм Асем Мунир. Формирование ПОП в условиях сухого жаркого климата восточного арабского средиземноморья.// Сборник научных трудов "Региональные проблемы архитектуры и градостроительства" Выпуски 7-8 Состояние и перспективы развития // Одесса, ОГАСА. - С.536–540.

  4. Саллюм А. Художественно – декоративное решение стен обеденных залов ресторанов Дамаска// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. Даниленка В.Я.- Харків: ХДАДМ,2005. - №1. – частина III. – С.91 – 101.

  5. Асем Саллюм. Проблема архитектурно – художественной организации интерьеров обеденных залов ресторанов исторического центра г.Дамаска// Містобудування та територіальне планування: Наук. – техн. збірник. – К., КНУБА, 2005. – Вип.21. – С.10–18.

  6. Асем Саллюм. Структура формирования объемно–планировочного решения предприятий общественного питания стран восточного арабского средиземноморья// Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. – К., КНУБА, 2006. – Вип.24. – С.192–201.

  7. Асем Саллюм. Исторические предпосылки возникновения и развития традиционных интерьеров в предприятиях питания Сирии// Містобудування та територіальне планування: наук. – техн. збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип.28. – С.18–25.